Poprzednia

ⓘ Nagroda Miasta Sanoka – nagroda przyznawana od 1994 osobom bądź grupom, które przyczyniły się do promocji i rozwoju Sanoka. Nagroda został ustanowiona Uchwałą R ..
                                     

ⓘ Nagroda Miasta Sanoka

Nagroda Miasta Sanoka – nagroda przyznawana od 1994 osobom bądź grupom, które przyczyniły się do promocji i rozwoju Sanoka.

Nagroda został ustanowiona Uchwałą Rady Miasta Sanoka z 31 maja 1993 i zgodnie z nią była przyznawana corocznie za rok ubiegły w trzech dziedzinach:

 • sportu turystyki
 • literatury
 • kultury i sztuki

W pierwszej kategorii była nagradzana twórczość dotycząca tematycznie Sanoka lub Ziemi Sanockiej za całokształt twórczości, dzieło wydane w danym roku bądź debiut; w drugiej kategorii są wyróżniane osiągnięcia w sporcie indywidualnym lub zespołowym na poziomie krajowym bądź międzynarodowym albo osiągnięcia w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnym i promowanie turystyki, w trzeciej kategorii są nagradzane wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości muzycznej, teatralnej, plastycznej architektonicznej oraz za upowszechnianie kultury i sztuki. Pomysłodawczynią i inicjatorką nagrody była Władysława Oberc.

W 2004 został uchwalony Regulamin Przyznawania Nagrody Miasta Sanoka, w myśl którego przewidziano kategorie nagradzania:

 • literatura, nauka, sztuka, upowszechnianie kultury i sztuki, sport i turystyka;

w 2007 podjęto uchwały dotyczące Nagrody Miasta Sanoka, zgodnie z którymi wprowadzono kategorie:

 • działalność sportowa.
 • kultura i sztuka,

W 2011 ustanowiono Nagrodę Miasta Sanoka w dziedzinie Kultura i sztuka, tworząc dwie kategorię: twórczość artystyczna oraz upowszechnianie kultury i sztuki znaczące dokonania impresaryjne i/ lub organizatorskie, służące promowaniu kultury i sztuki na terenie Miasta we wszystkich dziedzinach.

                                     

1. Laureaci

Lata wskazane na poniższej liście każdorazowo dotyczą roku, za który Nagroda Miasta Sanoka została przyznana laureatom

 • w dziedzinie literatury – nagrody nie przyznano
 • 1993
 • w dziedzinie kultury i sztuki – I stopień: Romuald Biskupski za upowszechnianie kultury, II stopień: Adam Dziok i Adam Kuliga oraz zespół pracowników Sanockiego Domu Kultury za upowszechnianie kultury
 • w dziedzinie sportu i turystyki – I stopień: Stefan Stefański za promowanie turystyki, II stopień: Waldemar Wiszyński za tytuł mistrza Polski juniorów w karate oraz drużyna hokejowa STS Sanok za zajęcie 5. miejsca w I lidze
 • w dziedzinie literatury – Marian Pankowski za całokształt twórczości, Wojciech Sołtys za dorobek w dziedzinie literatury historycznej, Tomasz Chomiszczak za literacki debiut
 • w dziedzinie kultury i sztuki – Chór. św. Cecylii za upowszechnianie kultury, Andrzej Smolik za osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki i popularyzacji muzyki
 • w dziedzinie sportu i turystyki – Witold Mazur za całokształt dorobku sportowego w łyżwiarstwie szybkim, Waldemar Wiszyński za całokształt dorobku sportowego w karate
 • 1994
 • w dziedzinie sportu i turystyki – nagród nie przyznano
 • w dziedzinie literatury – I stopień: Janusz Szuber za twórczość poetycką, II stopień: Andrzej Brygidyn za upowszechnianie historii regionalnej
 • w dziedzinie kultury i sztuki – Wiesław Skorek za osiągnięcia z Formacją Tańca Towarzyskiego "Flamenco”, Zbigniew Osenkowski za liczne prace plastyczne i publikacje związane z Sanokiem, Andrzej Romaniak za upowszechnianie historii regionalnej
 • 1995
 • 1996
 • w dziedzinie sportu i turystyki – Katarzyna Wójcicka za osiągnięcia sportowe na szczeblu krajowym i Marek Drwięga
 • w dziedzinie kultury i sztuki – I stopień: Antoni Wojewoda za całokształt twórczości, II stopień: Iwona Bodziak za całokształt twórczości, III stopień: Tomasz Holizna i Maciej Kandefer za osiągnięcia artystyczne
 • w dziedzinie literatury – I stopień: Jan Skoczyński za całokształt twórczości oraz Halina Więcek za debiut literacki
 • w dziedzinie kultury i sztuki – I stopień: Janusz Podkul za całokształt działalności i osiągnięć w zakresie choreografii, II stopień: Władysław Szulc za osiągnięcia w zakresie fotografii i plastyki
 • w dziedzinie sportu i turystyki – I stopień: Czesław Radwański, II stopień: Ryszard Karaczkowski za duży wkład pracy trenerskiej i doprowadzenie drużyny juniorek do półfinału mistrzostw Polski w 1997, III stopień: Anna Ryniak wicemistrzyni Polski w kolarstwie górskim
 • w dziedzinie literatury – I stopień: Edward Zając za popularyzację wiedzy historycznej o Sanoku, II stopień: Barbara Bandurka za udany debiut literacki w poezji
 • 1997
 • w dziedzinie kultury i sztuki – Romualda Grządziel, Maria Pilecka, Dominik Wania
 • w dziedzinie literatury – Janusz Szuber po raz drugi
 • 1998
 • w dziedzinie sportu i turystyki – Mariusz Boruta, Henryk Orzechowski, Ryszard Trzepizur
 • w dziedzinie kultury i sztuki – Tadeusz Turkowski za całokształt twórczości artystycznej, Janina Lewandowska za całokształt twórczości artystycznej
 • w dziedzinie sportu i turystyki – Katarzyna Wójcicka po raz drugi; za osiągnięcia sportowe w łyżwiarstwie szybkim, Tomasz Wawrzkiewicz za osiągnięcia sportowe w hokeju na lodzie, Robert Kluska za osiągnięcia sportowe w podnoszeniu ciężarów
 • w dziedzinie literatury – Halina Więcek za opublikowanie tomiku poezji, Jan Szelc za osiągnięcia w dziedzinie literatury, za całokształt działalności kulturalnej
 • 1999
 • w dziedzinie sztuki – Marta Mielecka
 • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Zbigniew Koziarz, Franciszek Oberc, Tadeusz Ortyl
 • w dziedzinie sportu – Edward Pilszak
 • w dziedzinie literatury – Edward Zając po raz drugi
 • 2000
 • w dziedzinie sportu i turystyki – Eugeniusz Czerepaniak, Zygmunt Futyma, Artur Szychowski
 • w dziedzinie kultury i sztuki – Antoni Wojewoda po raz drugi, Artur Olechniewicz, Marian Jarosz, Monika Brewczak i Zespół Wokalny "Soul”, Orkiestra Jednej Góry Matragona
 • 2001
 • 2002
 • nagroda specjalna: Jacek Sawicki za zasługi w sponsorowaniu sanockiego sportu
 • w dziedzinie kultury – Maria Kępa, Grażyna Dziok, Elżbieta Przystasz
 • w dziedzinie sztuki – Jerzy Wojtowicz
 • w dziedzinie literatury – Roman Bańkowski
 • w dziedzinie sportu i turystyki – Arkadiusz Burnat
 • w dziedzinie upowszechniania nauki – Franciszek Oberc
 • w dziedzinie upowszechniania sztuki – Sławomir Woźniak
 • 2003
 • w dziedzinie upowszechniania kultury, sztuki, nauki – Andrzej Smolik po raz drugi, Wiesław Banach, Wiesława Skorek po raz drugi, Maria Gajda,
 • w dziedzinie upowszechniania sportu i turystyki – Tomasz Demkowicz za całokształt działalności sportowej i trenerskiej
 • 2004
 • w dziedzinie upowszechniania sportu i turystyki – Ryszard Długosz, Paweł Górniak, Maria Szuber
 • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Andrzej Olejko, Leszek Puchała, Kazimierz i Ludmiła Patała, Tomasz Tarnawczyk, Chór. św. Cecylii i Antoni Wojewoda po raz trzeci
 • w dziedzinie upowszechniania sportu i turystyki – Zygmunt Keller, Albert Rydzik, Czesław Babiarz, Janusz Jagoda, Ryszard Wojnarowski
 • 2005
 • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Iwona Bodziak, Grzegorz Miszczyszyn, Benedykt Gajewski, Elżbieta Wesołkin
 • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Włodzimierz Marczak, Andrzej Romaniak po raz drugi i Krzysztof Kaczmarski obaj za sesję naukową i książkę pt. Powiat sanocki w latach 1944–1956, Anna Strzelecka, Anna Maria Pilszak, Zdzisław Twardowski, Piotr Graboń, Roman Brodzicki, Monika Brewczak i Zespół Wokalny "Soul” po raz drugi
 • 2006
 • 2007
 • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Bartłomiej Rychter, Jerzy Ginalski, Mariola Węgrzyn Myćka
 • 2008
 • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Jolanta Mazur-Fedak, Bartosz Głowacki, Janusz Podkul po raz drugi
 • w dziedzinie upowszechniania sportu i turystyki – Tomasz Bobala
 • 2009
 • w dziedzinie twórczość artystycznej – Jolanta Jastrzębska-Jakiel
 • w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki – Janusz Ostrowski
 • w dziedzinie działalności sportowej – Maciej Biega
 • w dziedzinie kultura i sztuka
 • w kategorii twórczość artystyczna: Konrad Oklejewicz, Tomasz Sowa
 • 2010 w 2011 nie przyznano nagrody za rok 2010
 • w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki: Angela Gaber, Tomasz Chomiszczak
 • 2011
 • w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki: Katarzyna Naleśnik, Chór "Gloria Sanociensis”
 • w dziedzinie kultura i sztuka
 • 2012
 • w kategorii twórczość artystyczna: Artur Andrus, Przemysław Pankiewicz
 • w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki: Sławomir Woźniak, Tomasz Szwan, Teatr PP
 • 2013
 • w kategorii twórczość artystyczna: Grażyna Dziok, Rafał Pałacki
 • w dziedzinie kultura i sztuka
 • w dziedzinie kultura i sztuka
 • 2014
 • w kategorii twórczość artystyczna: Zuzanna Dulęba i Maria Korzeniowska, Zespół Wokalny "Soul” po raz trzeci
 • w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki: Grażyna Bartkowska, Janusz Ostrowski
 • w dziedzinie kultura i sztuka, w kategorii twórczość artystyczna – Tomasz Mistak, Konrad Oklejewicz, zespół Creative Quintet
 • 2015
 • 2016
 • w dziedzinie kultura i sztuka: Katarzyna Długosz-Dusznik, Wojciech Wesołkin, Fundacja Sanocka Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Avanti” w kategorii upowszechnianie kultury i sztuki, Tomasz Chomiszczak w kategorii twórczość artystyczna w zakresie literatury za całokształt twórczości, Robert Handermander w kategorii twórczości artystycznej w zakresie muzyki
 • 2017
 • w dziedzinie kultura i sztuka: Arkadiusz Andrejkow, Monika Brewczak, Łukasz Kot, Grzegorz Maliwiecki, Zbigniew Osenkowski po raz drugi, Sławomir Woźniak
 • 2018
 • w dziedzinie kultura i sztuka: Robert Bańkosz, Maciej Harna, Marianna Jara, Sylwester Stabryła, zespół Cassiopeia