Poprzednia

ⓘ Medal NATO – międzynarodowe odznaczenie wojskowe, nadawany przez Sekretarza Generalnego żołnierzom za ich udział w operacji międzynarodowych sił wsparcia bezpie ..
Medal NATO
                                     

ⓘ Medal NATO

Medal NATO – międzynarodowe odznaczenie wojskowe, nadawany przez Sekretarza Generalnego żołnierzom za ich udział w operacji międzynarodowych sił wsparcia bezpieczeństwa NATO.

Medal ma średnicę 35 milimetrów, wykonany jest z brązu; wyjątek stanowi Medal NATO za Chwalebną Służbę Meritorious Service Medal, który odlany jest ze srebra. Na awersie odznaczenia znajduje się godło NATO oraz wieniec złożony z gałązek oliwnych. Na odwrocie wygrawerowany jest napis w języku angielskim: North Atlantic Treaty Organization i języku francuskim: l’Organization du Traité de l’Atlantique Nord Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, umieszczony przy krawędzi. W centrum znajduje się gałązka drzewa oliwnego ułożona horyzontalnie, nad którą widnieje napis: In Service of Peace and Freedom W służbie pokoju i wolności oraz jego francuskie tłumaczenie umieszczone poniżej – AU SERVICE DE LA PAIX ET DE LA LIBERTE. Do medalu dołączona jest błękitno-biała wstęga, do której dołączony jest napis z tego samego materiału jak medal. Medale produkowane są w Belgii.

Powstało kilkanaście różnych wersji Medalu NATO. Każda z nich odpowiada następującym misjom: w Jugosławii, Kosowie, Republice Macedonii, za służbę podczas operacji Eagle Assist, Active Endeavour, Unified Protector, oraz za pokojowe misje stabilizacyjne NATO – ISAF, NTM-Irak i inne, których zasady przyznawania zostały opisane w "Alied Comand Operation ACO Directive 40-8”. Z dniem 1 stycznia 2011 roku ujednolicono wygląd medali NATO za udział w misji ISAF w Afganistanie, KFOR na Bałkanach, misji szkoleniowej NTM w Iraku oraz w Afryce wprowadzając jednakową wstążkę z dwoma srebrnymi paskami, a w celu rozróżnienia miejsca pełnienia służby na wstążce każdego z nich jest informujący o tym na metalowej blaszce opis. Przyjęto ogólną zasadę, że medale przyznawane za operacje wspólnej obrony członków NATO artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mają wstążkę z paskami złotymi, zaś medale za operacje w sytuacji, gdy nie ma zastosowania artykuł 5 – wstążkę z paskami srebrnymi. Ponadto wprowadzono wskaźniki wielokrotnego udziału w postaci arabskiej cyfry noszonej na medalu i baretce. Medal lub kolejny wskaźnik udziału może być przyznany w przypadku nieprzerwanej służby, w rejonie danej misji, w wymiarze min. 30 dni, a w przypadku kilkudniowych pobytów np. pilotów w łącznym wymiarze 60 dni przez okres do dwóch lat. Ponadto, by przyznać wskaźnik kolejnego udziału w misji musi być zachowana co najmniej 180 dni przerwa między udziałem w kolejnej misji. Kolor niebieskiej wstążki medalu NATO według specyfikacji pantone to 294.

  • Baretki Medali NATO przyznawanych dotychczas
Baretki Medali NATO obecnie przyznawanych