Poprzednia

ⓘ Order Nigru – odznaczenie państwowe Republiki Federalnej Nigerii ustanowione w 1964, nadawane za wybitne zasługi cywilne lub wojskowe. ..
Order Nigru
                                     

ⓘ Order Nigru

Order Nigru – odznaczenie państwowe Republiki Federalnej Nigerii ustanowione w 1964, nadawane za wybitne zasługi cywilne lub wojskowe.

                                     

1. Historia i zasady nadawania

Order Nigru wraz z Orderem Republiki Federalnej został utworzony w 1964 – podczas istnienia Pierwszej Republiki – na mocy Aktu nr 5 o ustanowieniu odznaczeń państwowych ang. The National Honors Act No. 5. Odznaczenie jest nadawane w dwóch klasach – cywilnej i wojskowej – za "wybitne zasługi dla narodu” zarówno obywatelom Nigerii, jak i cudzoziemcom, w wypadku których ma ono charakter honorowy. Order przyznaje urzędujący prezydent kraju wskutek własnego postanowienia lub na wniosek Komitetu Narodowego ds. Odznaczeń i Nagród Państwowych ang. The National Committee for National Honours and Awards.

Od połowy lat 80. do końca lat 90. nadawanie Nigeryjczykom Orderu Nigru i Orderu Republiki Federalnej zostało wstrzymane. Toczyły się także dyskusje kwestionujące szereg przeszłych decyzji o ich przyznaniu. Jednakże w 1998 przewodniczący Tymczasowej Rady Rządzącej, gen. Abdulsalami Abubakar wznowił ich nadawanie, a w styczniu 1999 ogłoszono listę 755 obywateli Nigerii przedstawionych do odznaczenia obu orderami.

                                     

2. Stopnie orderu

Order Nigru zajmuje drugie miejsce w precedencji odznaczeń państwowych Nigerii i dzieli się na cztery klasy:

  • Komandor Commander – do 20. nadań rocznie
  • Członek Member – do 100. nadań rocznie
  • Oficer Officer – do 100. nadań rocznie
  • Wielki Komandor Grand Commander – do 4. nadań rocznie

Odznaczonym przysługuje prawo do umieszczania po nazwisku odpowiednich do klasy inicjałów orderu: "GCON”, "CON”, "OON” i "MON”.

Medal Orderu Nigru

Najniższym stopniem odznaczenia jest dwuklasowy srebrny i brązowy Medal Orderu Nigru. Odznaczani nim są niskiej rangi funkcjonariusze państwowi oraz inni obywatele Nigerii, których dokonania nie spełniają wymogów do nadania orderu wyższego stopnia.

                                     

3. Insygnia

Odznakę orderu stanowi okrągła tarcza z dwudziestomapięcioma wiązkami promieni, na której znajduje się nałożona gwiazda o pięciu ramionach emaliowanych na czerwono. Na środku awersu gwiazdy umieszczony jest okrągły, zielonoemaliowany medalion z mapą Nigerii i uwidocznionymi na niej rzekami: Niger i Benue. Medalion otacza pierścień z napisem: "Order of the Niger”, uzupełnionym o stopień odznaczenia i jego skrót w wypadku komandorii: "Commander Order of the Niger CON”.

Odznaka medalu jest okrągła i stosownie do stopnia – wykonana ze srebra lub brązu. Na awersie znajduje się grawerunek gwiazdy o pięciu ramionach połączonych promieniami. Na środku gwiazdy zaś widnieje grawerowany medalion z mapą Nigerii, który jest otoczony pierścieniem z inskrypcją: "Order of the Niger”. Rewers odznaki jest pozbawiony wszelkich sygnatur.

Wstążki orderu są koloru czerwonego z umieszczonymi centralnie, równej szerokości pasami: białym, zielonym i białym. Wstążki klasy wojskowej orderu wyróżnia wąski, czerwony pasek znajdujący się na środku paska zielonego. Wstążki medalu mają ponadto na krawędziach białe, wąskie bodiury.

Odznaczenia wszystkich klas są wytwarzane przez firmę Spink & Son Ltd z Londynu.