Poprzednia

ⓘ VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina – 7. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, która rozpoczęła się 2 ..
VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
                                     

ⓘ VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

VII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina – 7. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, która rozpoczęła się 21 lutego 1965 w Warszawie. Organizatorem konkursu było Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

                                     

1. Krótka charakterystyka konkursu

Wzięło w nim udział 77 pianistów z 29 krajów, w tym 7 Polaków. Najmłodszą uczestniczką była osiemnastoletnia Jugosłowianka Zora Mihailović. Konkurs odbył się w dniach 21 lutego–16 marca 1965. Był on czterostopniowy: składał się z trzech etapów oraz finału. Zwyciężyła Argentynka Martha Argerich, nazywana przydomkiem "czarnej pantery fortepianu”. Swój pierwszy występ rozpoczęła dość nietypowo, bo ucieczką sprzed wejścia na estradę. Jej tempo gry krytycy muzyczni określali jako "rakietowe”, a sposób gry przyrównywano do interpretacji Vladimira Horowitza.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych było czworo pianistów z Ameryki Łacińskiej. Był to wielki sukces nowojorskiej profesor Rosiny Lhévinne, której aż pięcioro uczniów znalazło się w gronie nagrodzonych i laureatów.

W pamięci uczestników konkursu pozostał fakt szalejącej w Warszawie w tym okresie grypy, która zebrała żniwo zarówno wśród młodych pianistów jak i jurorów, co było powodem zmiany terminu następnego konkursu.

Można dodać, że pianiści występowali łącznie 130 razy w ramach trzech etapów i finału wykonali muzykę Fryderyka Chopina w czasie łącznym około 90 godzin. Jurorzy podczas 32 przesłuchań postawili ponad 4500 ocen. Trzeba zaznaczyć, że komisja regulaminowa konkursu wprowadziła po raz pierwszy do programu, do grupy polonezów Andante spianato i Wielkiego Poloneza Es-dur op. 22 w wersji solowej.

                                     

2. Jury

Do konkursowego przebiegu przesłuchań oraz podziału nagród powołano jury, w następującym składzie:

Jeden z członków zespołu jury prof. Jan Ekier tak scharakteryzował VII Konkurs Chopinowski w wywiadzie jakiego udzielił dla czasopisma Dziennik Łódzki:

System oceny pianistów

Jury oceniało wykonania uczestników według punktacji od 1 do 25. Do II etapu zakwalifikowano 36 uczestników w kolejności wynikającej z punktacji. Do III etapu dopuszczono 12 pianistów w kolejności punktacji uzyskanej w II etapie. Do finału natomiast dopuszczono 6 osób w kolejności punktacji uzyskanej w III etapie. Kolejność nagród ustalona została na podstawie sumy przeciętnych punktacji uzyskanych we wszystkich trzech etapach oraz finale.

                                     

3.1. Konkurs Koncert inauguracyjny

21 lutego wieczorem został rozpoczęty VII Konkurs Chopinowski uroczystym koncertem inauguracyjnym. W koncercie tym wykonano utwory muzyki współczesnej polskich kompozytorów: Kazimierza Serockiego, Witolda Szalonka, Tadeusza Bairda i Karola Szymanowskiego.

                                     

3.2. Konkurs I etap

Przesłuchania konkursowe odbyły się w dwóch sesjach przedpołudniowej i popołudniowej w kolejności alfabetycznej. Jako pierwszy 22 lutego o godz. 9:00 wystąpił w Konkursie Meksykanin Andres Acosta, rozpoczynając swój występ od Nokturnu fis-moll. Do pierwszego etapu przystąpiło m.in. siedmiu Polaków: Elżbieta Głąbówna, Maria Korecka, Kazimierz Morski, Cezary Owerkowicz, Marta Sosińska, Wiesław Szlachta i Ewa Wolak. Warto dodać, że podczas występu Rosjanina Georgija Siroty zdarzył się rzadki przypadek pęknięcia struny fortepianu, po czym usterkę szybko naprawiono przez techników, a pianista mógł dokończyć swój występ.

                                     

3.3. Konkurs II etap

4 marca o godzinie 16, sekretarz jury prof. Jan Hoffman przekazał werdykt dopuszczający 36 pianistów z 17 krajów do przesłuchań II etapu. Wśród dopuszczonych znaleźli się wszyscy Polacy oraz m.in. cała pięcioosobowa ekipa pianistów radzieckich. Podobnie jak w poprzednim etapie, przesłuchania konkursowe odbyły się w dwóch sesjach przedpołudniowej i popołudniowej w kolejności alfabetycznej. Jako pierwsza w II etapie wystąpiła 5 marca, Argentynka Martha Argerich, grając na początku swojego występu Etiudę cis-moll

                                     

3.4. Konkurs III etap

9 marca została ogłoszona lista 12 pianistów z 9 krajów dopuszczonych do przesłuchań III etapu. Do III etapu zakwalifikowały się również m.in. dwie pianistki z Polski. W programie repertuarowym tego etapu znalazł się obowiązkowo Nokturn Es-dur op. 55 nr 2 oraz do wyboru jedna Sonata h-moll op. 58 lub b-moll op. 35.

                                     

3.5. Konkurs Finał

12 marca po przesłuchaniach III etapu ogłoszono po długiej naradzie jury, listę sześciu pianistów dopuszczonych do finału, a wśród nich widniały nazwiska obu Polek. W koncertach finałowych wraz z każdym pianistą wystąpiła Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej pod batutą Witolda Rowickiego. Pianiści mieli do wyboru wykonanie jednego z Koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina: f-moll op. 21 lub e-moll op. 11.

                                     

3.6. Konkurs Koncert laureatów

Ostatniego dnia trwania konkursu 16 marca odbyła się o godz. 19:30 uroczystość jego zakończenia. Do zebranych w Sali Filharmonii Narodowej przemówił przewodniczący jury prof. Zbigniew Drzewiecki, a następnie sekretarz jury prof. Jan Hoffman odczytał listę laureatów i wyróżnionych wraz ze zdobytymi nagrodami. Po części wręczenia trofeów odbył się koncert laureatów, którzy występowali w kolejności od VI do I miejsca, grając wybrane utwory Chopina.

                                     

4. Nagrody i wyróżnienia

15 marca o godzinie 13, sekretarz jury oznajmił wyniki posiedzenia jury oraz podział nagród. Wszyscy finaliści oraz wyróżnieni otrzymali stosownie do zajętego miejsca bądź wyróżnienia odpowiednią nagrodę finansową. Zgodnie z regulaminem nagrodzeni zobowiązani byli do udziału w kończącym konkurs 16 marca, koncercie laureatów. Przyznano również nagrody pozaregulaminowe.

Po zakończeniu konkursu zwyciężczyni Argentynka Martha Argerich udzieliła licznych wywiadów. W jednym z nich powiedziała: