Poprzednia

ⓘ Medal Florence Nightingale – najwyższe oznaczenie przyznawane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ustanowione w 1912, nazwane od sławnej pielęgniark ..
Medal Florence Nightingale
                                     

ⓘ Medal Florence Nightingale

Medal Florence Nightingale – najwyższe oznaczenie przyznawane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, ustanowione w 1912, nazwane od sławnej pielęgniarki.

Medalem odznaczane są wykwalifikowane pielęgniarki lub pielęgniarze, a także wolontariusze wykonujący czynności pielęgniarskie. Muszą być oni aktywnymi członkami i regularnymi pomocnikami krajowego komitetu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca lub instytucji medycznych bądź pielęgniarskich związanych z tymi organizacjami.

Medal przyznawany jest m.in. za:

  • za wzorową i przykładową służbę lub twórcze i pionierskie idea w dziedzinie zdrowia publicznego i nauczania pielęgniarstwa
  • wyjątkową odwagę i poświęcenie się niepełnosprawnym, chorym, rannym lub cywilnym ofiarom kataklizmów, wojny lub w czasie pokoju

Medal może być również przyznany pośmiertnie, jeżeli osoba predysponująca do jego otrzymania zginęła podczas pełnienia obowiązków. Medale przyznawane są co dwa lata, za każdym razem może być przyznanych najwyżej 50 medali.

Pierwszą Polką uhonorowaną Medalem Florence Nightingale była Maria Tarnowska 1923. W 1935 otrzymała go Zofia Szlenkier, a w 1946 Anna Rydlówna. Do 2011 medal otrzymały 102 Polki.