★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 7                                               

Maria Smereczyńska

Ukończył w 1978 roku ukończył studia na wydziale lekarskim w akademii medycznej w Warszawie, a następnie podjął pracę w zawodzie lekarza. W latach 1997-2001 działał z mandatem poseł na Sejm III kadencji z ramienia akcji Wyborczej "Solidarność". W ...

                                               

Egzekucje w Rurach Jezuickich

Egzekucje w rurach иезуитско – masowe egzekucje obywateli polskich w przypadku pobytów w okresie niemieckim okupantom latem 1940 roku wieś rura kolegium, w pobliżu Lublina. Leżące w pobliżu wsi i wąwóz, zwany "dołach" został wybrany przez niemców ...

                                               

Ruch Młodzieży Niezależnej

Ruch niezależnej młodzieży – podziemna opozycyjna organizacja powstała w czasie stanu wojennego w mieście Gorzów Wlkp. i działa w ponad 80 lat. Liderem ruchu był Marek Rusakiewicz. Ruch produkują napisy na ścianach następnego dnia po 13 grudnia 1 ...

                                               

Grupa Lotos

Lotos Group S. a. – polska firma, która jest podstawową jednostką dla grupy, zrzeszającej kilkadziesiąt firm produkcyjnych, handlowych i usługowych firm, głównie z branży poszukiwań, wydobycia oraz przetwórstwa ropy naftowej i dystrybucji produkt ...

                                               

Ewa Mańkowska (lekarz)

Ukończył w 1977 roku ukończył studia na wydziale lekarskim w akademii medycznej w Warszawie. Specjalizacja drugiego stopnia w zakresie pediatrii. Pracuje w szpitalu w dzielnicy Sochaczewie, prowadzi również prywatną praktykę lekarską. Rządzi mand ...

                                               

Grzegorz Łęcicki

Grzegorz Łęcicki – teolog, pisarz, nauczyciel, wykładowca, apologetyk, teolog kultury, doktor nauk teologicznych w teologii MEDIÓW.

                                               

Parafia unicka św. Nikity Męczennika w Kostomłotach

Unicka parafia świętego męczennika Nikity – nadaje się do Kostomłotach. Tylko świata katolickiego parafii obrządku bizantyjsko-Słowiańskiego neounicka. Do parafii w 2017 roku wyniósł 124 wiernych. Cmentarz parafialny znajduje się w odległości 500 ...

                                               

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana”

Katolickie stowarzyszenie "Сивитас" Christiana" – rosyjska organizacja formacyjno–edukacyjne, przygotowującą katolików świeckich w misji Kościoła, w związku z jej pasterzy i zgodnie z wartościami i zasadami katolickiej nauki społecznej. Od 1993 r ...

                                               

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, należącym do diecezji pomorsko-Велькопольска Ewangelicko-Аугсбургская, została założona w 1920 roku, ale istnieje tradycja, sięgającą aż do XVI wieku. Znajduje się w wojewódzki Sąd administracyjny Grunwa ...

                                               

Wojciech Sawicki (urzędnik)

Wojciech Sawicki – oficjalny polskiego rządu, szef kancelarii Senatu, 1990-1996, z 2011 roku sekretarz generalny zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

                                               

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 1989, wybory parlamentarne w Polsce odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku, i na warunkach uzgodnionych w trakcie negocjacji "okrągłego stołu". Zostali wybrani 460 posłów na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i 10 ...

                                               

Andrzej Miszk

Pochodzi z rodziny robotniczej, jego ojciec Józef pracował w stoczni Marynarki Wojennej. Uczył się w technikum budowlanym. Podczas stanu wojennego zorganizował szkolną strajku i bojkotu marca первомайское procesja. W 1982 roku otrzymał 4 miesiące ...

                                               

Ruch świętych w dniach ostatnich

Ruch Świętych w dniach ostatnich grupa restoracjonistycznych chrześcijańskiej конфессией na podstawie nauki i objawienia założyciela Józefa Smitha, jr i opublikował Księgę Mormona. Święci w dniach ostatnich wierzą, że odkryli Kościoła, tak jak w ...

                                               

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich – największego ruchu zielonoświątkowego Świętych w dniach ostatnich. Oryginalny tytuł był Kościół Chrystusa, ale dodał cząstkę Świętych w dniach ostatnich, aby odróżnić go od innych kościołów c ...

                                               

Różnice pomiędzy Społecznością Chrystusa a Kościołem Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Różnice między wspólnotą Chrystusa i Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich Społeczność Chrystusa, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich dwóch największych wyznań, którzy podzielają wspólne dziedzictwo po "Kościół Chr ...

                                               

Prawdziwy i Żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Końca

Prawdziwy i żywy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich w końcu – gałąź Świętych w dniach ostatnich nawołującą ruch, aby powrócić do mormońskiego korzenie w xix wieku wielożeństwem włącznie. Wraz z Fundamentalistycznym Kościoła Jezu ...

                                               

Społeczność Chrystusa

Społeczność Chrystusa, aż do 2001 roku: реорганизованная Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich jest drugim co do wielkości ruchu zielonoświątkowego Świętych w dniach ostatnich. Został zorganizowany przez Joseph Smith III w 1860, cz ...

                                               

Świątynie Świętych w Dniach Ostatnich

Świątynie – budynki kościelne w ruchu Świętych w dniach ostatnich, poświęconych bogu i w domu, Panowie. Są one dla wierzących w konkretne miejsca, gdzie Bóg spotyka się z wierzących. Zazwyczaj nie są one przeznaczone do wykonywania standardowych ...

                                               

Przywrócony Kościół Jezusa Chrystusa

Przywrócony kościół Jezusa Chrystusa – Kościół należy do wyznań Świętych w dniach ostatnich, został założony w 1985 roku. w Los Angeles. Misja Kościoła-służyć wszystkim ludziom, niezależnie od ich wieku, rasy, płci i orientacji seksualnej. Przywr ...

                                               

Historia Społeczności Chrystusa

Historię Społeczności Chrystusa Ruch Świętych w dniach ostatnich został stworzony na początku lat 30-tych. XIX wieku. Najwcześniejsze wydarzenia, które doprowadziły do powstania tej religii związane są z osobą 14-letni chłopiec Joseph Smith, któr ...

                                               

Konferencja w Amboy

Konferencja w Амбой, reorganizacji Kościoła w historii i przekonania społeczności Chrystusa oznacza konferencję, w trakcie której, po kilku latach dezorganizacji, były реорганизованная Kościół Jezusa Chrystusa założona przez Józefa Smitha, jr. Po ...

                                               

Dziękujemy Ci, Boże, za proroka

Hymn został napisany w latach 1860 i 1863. święci w dniach ostatnich, anglik William Fowler. Melodia hymnu skomponowała Sarah Elizabeth Norton. Po raz pierwszy pieśń została opublikowana w 1863 roku.

                                               

Stephen M. Veazey

Jako młody człowiek, Stephen M. Veazey, służył w społeczności Chrystusa w biurze sprawdzanie kaznodzieja w Północnozachodnim regionie Pacyfiku, w Portland, Oregon. Ponadto, pełnił obowiązki szefa kampów i warsztatów dla młodzieży, a także pracowa ...

                                               

Świątynia Independence

Świątynia Niepodległości – jeden z kościołów należących do społeczności Chrystusa. Służy jako dom modlitwy i centrum szkoleniowe "zaangażowana w sprawy świata". Świątynia góruje nad horyzontem miasta Independence, w stanie Missouri, i jest części ...

                                               

Mormonizm

Mormonizm – kierunku Kościoła, który wydobywa się z działalności Józefa Smitha, uznanych jako prorok. Większość mormonów łączy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. SPD ma około 16.1 mln wiernych w 160 krajach. Jedyna gałąź mormon ...

                                               

Zasady wiary (mormonizm)

Zasady wiary są akceptowane Świętych w dniach ostatnich wyznanie wiary, wyrażonej w słowach Józefa Smitha. Początkowo były częścią listu, skierowanego w 1842 roku. John Уэнтуорт – edytor Chicago demokraty. Ten zestaw zwięzłych podstawowych przeko ...

                                               

Prorocy mniejsi

Mniejszych proroków – dwanaście ksiąg biblijnych zawartych w Stary Testament. Każda z książek jest nazywany od imienia proroka, do którego został przypisany. W Biblii hebrajskiej, poszczególne "mniejszych proroków" tworzą jedną książkę. W żydowsk ...

                                               

Księgi prorockie Starego Testamentu

Księgi Proroków są różnymi nazwami również profetycznymi. Jest to najnowsza i największa kolekcja z trzech części Starego Testamentu, według departamentu, przyjętej w Septuagincie, a w kościołach chrześcijańskich. Ważne, 17 lub 18 książek. Kolekc ...

                                               

Kościół Chrześcijański "Słowo Wiary”

Kościół chrześcijański "słowo wiary" jest jedną z charyzmatycznych wspólnot chrześcijańskich. Jeden z przedstawicieli ruchu wiary w Polsce. Uznanie w 2016 roku 142 wiernych.

                                               

Jezus w islamie

Arabskie i muzułmańskie-to nazwa jednego z proroków Islamu – Jezus brzmi Isa ibn Maryam. Nazwa jest wymieniona 26 razy w Koranie. Według Koranu był prorokiem i mesjaszem zapowiedzianym wcześniej utworzonych przez Boga w łonie Maryi bez udziału mę ...

                                               

Katedra grecko-prawosławna św. Andrzeja w Londynie

Katedra greckiego kościoła prawosławnego pw. św. Andrzeja, katedra archidiecezji Tiatyry i wielkiej Brytanii patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Znajduje się w Londynie gminy londyńskiej dzielnicy Camden, w dzielnicy Kentish-Town, na ulicy Ken ...

                                               

Allah

Bóg – arabskie słowo oznaczające abrahamicznego Boga. Początkowo słowo Boga był używany przez arabów w celu określenia Boga Księżyca – Sina otrzymał od boga Księżyca Nanna, jak i arabowie-chrześcijanie określają Boga. Mimo, że tradycyjnie kojarzy ...

                                               

4 Księga Barucha

4 Baruch, znany również jako rzeczy pominięte, pseudoepigraficzny Jeremiasza Apokryfów Starego Testamentu, zachowały się jedynie w języku greckim. Przez Kościół Etiopski 4 księgi Barucha został włączony do kanonu Starego Testamentu.

                                               

Księga Malachiasza

Księga proroka Malachiasza – jedna z ksiąg Pisma prorocze księgi Starego Testamentu. W Żydowski kanon był część księgi dwunastu proroków mniejszych. Malachiasz krytykuje ludzi za ich Boga i za brak posłuszeństwa.

                                               

Apokalipsa Ezdrasza

Apokalipsa Ezdrasza-jest to jeden z wielu utworów apokryficznych, związane z postacią proroka Ezdrasza. Utwór, napisany w języku greckim, datowane czwartym wieku. Najprawdopodobniej jest to przeróbka poprzedniego tekstu w języku hebrajskim, ale s ...

                                               

Kościół Adwentystów Siódmego Dnia Stworzenia

Kościół Adwentystów Siódmego dnia Stworzenia, i dventist Kościoła, w dwóch słowach: Kościół CSDA) – wspólnoty chrześcijańskiej fundamentalistyczną na podstawie małej grupy osób, które zerwały stosunki z Kościołem Adwentystów dnia Siódmego w 1988 ...

                                               

Musa (Mojżesz)

Musa w Starym Testamencie, znany jako Mojżesz w islamie jest uznawany za proroka, wysłannika Boga, prawodawcy i wodza. Musy wymienione w Koranie częściej, niż ktokolwiek inny, a jego życie jest opisana szerzej niż u innych proroków. Zgodnie z nau ...

                                               

Hud

Hood był jednym z proroków Islamu, określana Eberem, postać ze Starego Testamentu. Jego nazwa wzięła 11 surze Koranu – Hood. Według Koranu Prorok Hood został posłany do ludzi w piekło, z którego powinien był zapłacić. Ten człowiek żył w dziedzini ...

                                               

Henoch (syn Jereda)

Lub Enoch Enoch-postać biblijna, syn Jereda, potomek Seta. Miał wielu synów i córek, wśród nich Matuzalem. W Starym Testamencie zawiera mało informacji. Enoch był w nim opisane, jak żyć w tak wielkiej przyjaźni z Bogiem, który nigdy nie umarł, al ...

                                               

Jetro

Jethro, właśc. Reuel – postać biblijna, kapłan madianicki i ojciec siedmiu córek. Jeden z nich, Сефора, była żoną Mojżesza.

                                               

Hiob (postać biblijna)

Praca mniej pracy – postać biblijna, mieszkaniec ziemi US, bohater starotestamentowej Księgi Hioba powstałej OK. V wieku p. n. e. Życie Hioba, była przedmiotem zakładu między Bogiem i Szatanem, choć nie jest to Szatan w dzisiejszym rozumieniu teg ...

                                               

Kafir (islam)

Kafir w Islamie, wyraźnie wskazuje termin, często tłumaczone jako zły ". W wczesnośredniowiecznym arabskim w Koranie słowo to określa człowieka, który "ukrywa, zaprzecza, lub nie chce widzieć swoje straty niedoskonałości charakteru / psychiki, w ...

                                               

99 atrybutów Allaha

Atrybuty Allaha w Islamie epitety w stosunku do Boga. Według хадисам, prorok Mahomet modlił się, nazywali bożej 99 "najpiękniejszych imion". Kolejne pokolenia muzułmanów, czułem, że epitety użyte w Koranie, tworząc ich listę. Istnieje kilka wersj ...

                                               

Saum

Гаум w Islamie jeden z pięciu obowiązków każdego dorosłego muzułmanina. W ciągu miesiąca Ramadanu od świtu do zmierzchu istnieje ścisły post – nie wolno ani jeść, ani pić, leżeć i palić i miejsce stosunków seksualnych. Po zachodzie słońca post ni ...

                                               

Dżinn

Dzień – demony i duchy powstałe z czystego ognia bez dymu, które mają nadprzyrodzoną moc i niewidoczny, ale może przyjmować dowolne kształty. Utożsamiały one są wrogo nastawieni do ludzi siłami natury. Uważano pustyni. Wiara w ten dzień była bard ...

                                               

Hurysa

Hurysa – i religia muzułmanów wiecznie młodych i pięknych dziewic w raju, który jest jednym z nagród za ocalone wierzący. Atrakcyjność hurys opisano w Koranie: I tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, wprowadzimy ich do ogrodów, gdzie w dole pły ...

                                               

Babizm

Babizm – ruch religijny, który otrzymali od jednej z gałęzi szajchizmu, urodził się ok. roku 1844, w Persji. Babizm założył szereg reform społecznych, religijnych, reinterpretował dżihad, wprowadzono nowy kalendarz, monogamia i równość wszystkich ...

                                               

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – komentarze KUL

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu – polskie przekłady poszczególnych ksiąg Biblii, wraz z naukowego i ekskursami. Nazywa się "kulek-owskimi komentarze" ze względu na relacje większości autorów z uniwersytetu Katolickiego w Lublinie. Wydawc ...

                                               

Księga Zachariasza

Księga proroka Zachariasza – jedna z ksiąg Pisma Świętego w proroczych księgach Starego Testamentu. W Żydowski kanon był część księgi dwunastu proroków mniejszych. Marzyciel Zachariasz pracować obok Aggeusza, najprawdopodobniej w latach 520-518 z ...

                                               

Hebrajsko-polski Stary Testament

Hebrajski Stary Testament polsko – rosyjski, tłumaczenia techniczne Biblii hebrajskiej. Składa się z trzech tomów, z których pierwszy został wydany w 2003 roku. Wcześniej, w 2000 roku ukazał się przekład interlinearny Księgi Rodzaju. Edytor tłuma ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →