ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 359                                               

Władysław Wyderka

Władysław Wyderka, duszpasterz wśród robotników polskich we Francji, Kanclerz Kurii Biskupiej w Przemyślu, kanonik kapituły przemyskiej. Ukończył gimnazjum w Jaśle w 1909. W latach 1914-1918 odbył studia teologiczne w Seminarium Duchownym w Przem ...

                                               

Jakub Wygnański

Jakub Wygnański, Kuba Wygnański, właśc. Jan Jakub Wygnański – polski socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych.

                                               

Kazimierz Wyszomirski

Kazimierz Wyszomirski – polski działacz ruchu ludowego, pedagog, członek Zarządu Głównego Związku Młodzieży Wiejskiej. Współtwórca Spółdzielni Turystyczno-Wypoczynkowej "Gromada”. Prezes tejże od 1937 do 1939. Opowiadał się za tworzeniem spółdzie ...

                                               

Aleksander Wyszyński

Aleksander Marian Wyszyński – polski adwokat, działacz społeczny i samorządowy, polityk, senator III kadencji w II RP.

                                               

Robert Zaborski

Robert Zaborski – działacz społeczny, założyciel i pierwszy prezes w latach 2004-2016 Stowarzyszenia Oliwskie Słoneczko, aktualnie jego Ambasador, Kawaler Orderu Uśmiechu, animator kultury, twórca wielu projektów z zakresu kultury, podróżnik.

                                               

Józef Zadurski

Ukończył gimnazjum. W czasie I wojny światowej służył od 1914 roku w Legionach, w 1 pułku piechoty, następnie w 5 pułku piechoty, należał do POW. Od 1918 roku służył w Wojsku Polskim. W 1922 roku został osadnikiem wojskowym. Po skończeniu wojny b ...

                                               

Alicja Zając

Alicja Maria Zając z domu Sołtys – polska działaczka społeczna i samorządowiec, senator VII, VIII, IX i X kadencji.

                                               

Tomasz Zając (samorządowiec)

Tomasz Piotr Zając – polski urzędnik i samorządowiec, z wykształcenia politolog, w latach 2011–2014 przewodniczący sejmiku lubelskiego, w latach 2014–2018 burmistrz Hrubieszowa.

                                               

Ludwik Zakrocki

W czasie I wojny światowej służył w Legionach. W 1921 roku przeszedł do rezerwy w stopniu kapitana. Był prawnikiem, pracował jako notariusz. Mieszkał w Białej. Działał w Związku Legionistów Polskich i Związku Strzeleckim. W 1935 roku został posłe ...

                                               

Maria Zakrzewska-Raniecka

Maria Zakrzewska-Raniecka – polska działaczka społeczna i oświatowa, bibliotekarka, założycielka biblioteki publicznej w Ciechanowie. Pochodziła z zamożnej rodziny ziemiańskiej. Jej ojciec Szczepan Dołęga-Zakrzewski, właściciel dóbr białyszewskic ...

                                               

Janina Zakrzewska (nauczyciel)

Urodziła się w rodzinie polskich patriotów, emigrantów osiadłych we Francji w II połowie XIX wieku. Ojciec Janiny - Ludwik Dygat 1839-1901, wicedyrektor rachunkowości Towarzystwa Kolei Północnych w Paryżu - był znanym działaczem patriotycznym na ...

                                               

Zofia Zaleska (posłanka)

Zofia Zaleska z domu Borakowska – polska działaczka społeczna, dziennikarka, posłanka na Sejm III kadencji w II RP z listy Stronnictwa Narodowego, członek Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945, w latach 1954–1957 przedstawiciel Rządu ...

                                               

Adam Zaleski

Ojciec, Ryszard – prawnik i kupiec, uczestnik I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej 1920, uczestnik obrony Lwowa w 1939. Jako oficer rezerwy dostał się do niewoli sowieckiej, osadzony w obozie w Starobielsku na Ukrainie, decyzją władz sow ...

                                               

Tadeusz Załęski

W okresie okupacji członek AK, prowadził tajne nauczanie. Po wojnie ukończył filologię polską w Olsztynie Wyższa Szkoła Nauczycielska. Organizator i wieloletni dyrektor szkoły w Zielonej. Autor kilkudziesięciu tomików wierszy i prozy. Prezes Stow ...

                                               

Helena Załuska

Helena Maria hr. Załuska z domu hrabianka Brzostowska herbu Strzemię – polska właścicielka dóbr ziemskich.

                                               

Michał Karol Załuski

Michał Karol Załuski z Iwonicza herbu Junosza – hrabia, zarządca uzdrowiska Iwonicz-Zdrój oraz przyległych dóbr, szambelan austriacki, major dragonów, działacz społeczny.

                                               

Maria Zamoyska

Maria Zamoyska – polska działaczka społeczna i pedagog. Urodzona jako czwarte, najmłodsze dziecko Jadwigi z Działyńskich i gen. Władysława Zamoyskich, siostra Władysława, właściciela dóbr kórnickich i zakopiańskich. Kształciła się w paryskiej szk ...

                                               

Jadwiga Zamoyska

Była córką Tytusa Działyńskiego i Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich. Pierwsze lata życia spędziła w galicyjskich Oleszycach; od 1838 przebywała w odzyskanym przez ojca Kórniku. Kształciła się w domu pod kierunkiem prywatnych nauczycielek, Wandy Żmi ...

                                               

Jan Tomasz Zamoyski

Jan Tomasz Zamoyski – polski ziemianin i polityk, oficer WP. W latach 1939–1944 był XVI i ostatnim ordynatem Ordynacji Zamojskiej. Senator II kadencji, prezes Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego w latach 1991–1998. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Władysław Zamoyski (1853–1924)

Władysław Zamoyski hrabia herbu Jelita – polski działacz społeczny, fundator Zakładów Kórnickich, członek założyciel Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” w Krakowie.

                                               

Luba Zarembińska

Luba Zarembińska – polska reżyser teatralna i działaczka społeczna, założycielka Ośrodka "Stacja Szamocin", a także lokalnego teatru i stowarzyszenia edukacyjno-kulturalnego w Szamocinie.

                                               

Jan Zarewicz

Jan Zarewicz z pochodzenia był Rusinem, synem księdza ze Skolego. Został aptekarzem. W Sanoku był właścicielem najstarszej w mieście Apteki Obwodowej, którą wraz z nieruchomością nabył wspólnie z Anną Zarewicz 10 kwietnia 1856 od syna Józefa Szcz ...

                                               

Maciej Zarębski

Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku, którą ukończył w 1966. gdzie po ukończeniu studiów podjął pracę w charakterze asystenta w Katedrze Farmakologii. W 1971 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 1975 do 2003 pracował w szpitalu w Stasz ...

                                               

Dorota Zawacka-Wakarecy

Dorota Elżbieta Zawacka-Wakarecy – polska nauczycielka i działaczka społeczna, prezes Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu.

                                               

Stanisława Zawadecka-Nussbaum

Stanisława Zawadecka-Nussbaum – działaczka polityczna i partyjna okresu PRL, posłanka na Sejm III i IV kadencji.

                                               

Jerzy Zawadzki

Jerzy Jan Zawadzki – polski duchowny katolicki, działacz społeczny i charytatywny, duszpasterz NSZZ "Solidarność”, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej w Ełku, oraz proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach. Nazywany "Pas ...

                                               

Józef Zawadzki (lekarz)

Pochodził z rodziny o tradycjach patriotycznych, której członkowie zajmowali się m.in. rannymi powstańcami styczniowymi. Miało to wpływ na wybór kierunku studiów – medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył potem praktykę w pierwszym europejski ...

                                               

Adam Zawartka

Adam Zawartka – żołnierz Września 1939 i partyzant, działacz straży pożarnych, polityczny, animator życia kulturalnego. Przez okres 46 lat bez przerwy pełnił funkcję sołtysa we wsi, przez 65 lat był działaczem straży pożarnej i ruchu ludowego.

                                               

Romana Zawitkowska

W latach 1962-1967 była nauczycielką w Szkole Specjalnej w Sopocie, a następnie w latach 1967-1980 asystentką w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Gdańsku. Od 7 do 17 listopada 1980 brała udział w strajku okupacyjnym służby zdrowia w ...

                                               

Stefan Ząbczyński

Stefan Ząbczyński – polski działacz społeczny, partyzant w trakcie II wojny światowej, nauczyciel, twórca i długoletni kustosz Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej.

                                               

Mirosław Zdanowicz

Mirosław Zdanowicz – polski działacz społeczny, wielokrotny Mistrz Polski i późniejszy trener kadry narodowej w motocrossie, w latach 2002–2018 radny Miasta Gdańska z ramienia Platformy Obywatelskiej.

                                               

Stanisław Zdanowski

Stanisław Zdanowski – polski działacz niepodległościowy i społeczny, legionista, żołnierz, wiceprezydent Siedlec w latach 1931–1939.

                                               

Stefan Zdanowski

Stefan Zdanowski – polski działacz niepodległościowy i społeczny, żołnierz P.O.W., żołnierz wojny 1920 r.

                                               

Mieczysław Zdzienicki

Mieczysław Zdzienicki, Siekiel-Zdzienicki), polski działacz społeczny, adwokat, bibliofil, prezes Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu. Należał do wiodących postaci ruchu bibliofilskiego w Kaliszu. W 1927 był w gronie współzałożycieli miejsco ...

                                               

Michał Zenkteler

Był rolnikiem i inżynierem agronomii. Ukończył gimnazjum w Śremie oraz jednoroczną służbę wojskową w Armii Cesarstwa Niemieckiego. W latach 1911–1914 studiował rolnictwo w Akademii Rolniczej w Lipsku i w Berlinie. Przed I wojną światową działał w ...

                                               

Józef Ziarnkowski

Józef Ziarnkowski urodził się w Turku, a jego ojcem był Michał Ziarnkowski, rzemieślnik. Zaczął pracować w swoim zawodzie ukończywszy tylko 4 klasy polskiej szkoły powszechnej i terminując u mistrza krawieckiego. W Lesznie od 1927 do 1929 w 17 pu ...

                                               

Edmund Zieleniewski

Edmund Jan Kanty Zieleniewski – przemysłowiec, działacz społeczny, syn Ludwika Zieleniewskiego, ojciec Edmunda Pawła Zieleniewskiego.

                                               

Franciszek Zieliński (poseł)

Franciszek Zieliński – nauczyciel, administrator, polityk i działacz społeczny. W 1901 ukończył Seminarium Nauczycielskie i rozpoczął pracę jako nauczyciel w Żurominie. W latach 1915-1921 zarządca dóbr rodziny Karola Niezabytowskiego. W latach 19 ...

                                               

Kamil Zieliński (polityk)

Kamil Krzysztof Zieliński – polski polityk, ekonomista i samorządowiec, w latach 2015–2019 wicewojewoda dolnośląski.

                                               

Zbigniew Zieliński (pułkownik)

Zbigniew Zieliński ps. "Sęk” – pułkownik Wojska Polskiego, członek Armii Krajowej i żołnierz wyklęty jako członek Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Działacz społeczny, założyciel i pierwszy kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonow ...

                                               

Józef Kazimierz Ziemacki

Józef Kazimierz Ziemacki – polski profesor chirurgii, jeden z odnowicieli Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, honorowy rektor i oficjalny prorektor tej uczelni. Autor licznych prac z dziedziny medycyny. Działacz społeczny. Prezes Polskiego To ...

                                               

Teresa Zienkiewicz

Teresa Zienkiewicz – polska nauczycielka, absolwentka Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, działaczka samorządowa i społeczna na polu kultury, oświaty oraz spraw socjalnych seniorów i osób potrzebujących pomocy odznaczona pośmiertnie Złotym ...

                                               

Maria Zientara-Malewska

W 1926 ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Krakowie. W latach 1921–1923 pracowała w Gazecie Olsztyńskiej. W tym czasie organizowała też koła Kobiet Polek i Związku Towarzystw Młodzieży w Prusach Wschodnich. Krótko prowadziła polskie przedszkole ...

                                               

August Zientara

August Zientara – działacz polski na Warmii. Zientara mieszkał w Brąswałdzie koło Olsztyna, gdzie utrzymywał się z pracy na roli i murarstwa. Należał do kilku polskich organizacji i stowarzyszeń na ziemi warmińskiej, m.in. wchodził w skład Rady N ...

                                               

Stefan Ziętowski

Stefan Ziętowski – polski poligraf, magister, popularyzator wiedzy o Islandii, publicysta, działacz i współzałożyciel Towarzystwa Przyjaźni Polski-Islandzkiej w Warszawie, wieloletni sekretarz Zarządu Głównego i redaktor ”Islandii”. Pochowany zos ...

                                               

Aleksy Zin

Aleksy Zin – polski technolog drewna, menedżer przemysłu drzewnego, autor publikacji prasowych, społecznik, działacz sportowy, animator i mecenas kultury, związany z Hajnówką.

                                               

Andrzej Zubrzycki

Był kierownikiem szkoły w Ostrowcu Świętokrzyskim i działał w Związku Rezerwistów i Związku Strzeleckim. W 1935 roku został posłem IV kadencji 1935–1938 wybranym 12 764 głosami z okręgu na 30 powiaty: opatowski i iłżecki. Pracował w komisji oświa ...

                                               

Tadeusz Sas-Zubrzycki

Tadeusz Kazimierz Sas-Zubrzycki herbu Sas – kapitan rezerwy Wojska Polskiego, literat, działacz społeczny, kawaler Orderu Virtuti Militari.

                                               

Tadeusz Zwiedryński

Tadeusz Zwiedryński – polski działacz podziemia antykomunistycznego, a następnie opozycji demokratycznej w okresie PRL.

                                               

Olga Zwierzyna-Hora

Olga Zwierzyna-Hora – działaczka społeczna, członkini Zjednoczonego Stronnictwa ludowego, posłanka na Sejm PRL I kadencji.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →