ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 344                                               

Daniel Weimer

Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1976 oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 1980. W latach 1980–1991 pracował w "Głosie ZNTK”. Następnie publikował w "Głosie Sądeckim” 1991–19 ...

                                               

Jan Karol Wende

Jan Karol Wende – polski pisarz, publicysta i krytyk literacki, polityk Stronnictwa Demokratycznego. Poseł do Krajowej Rady Narodowej, na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm PRL I, II, III, IV i V kadencji, wicemarszałek Sejmu III, IV i V kadencji, am ...

                                               

Janusz Werstler

W 1954 przybył do Żar, gdzie pracował jako nauczyciel ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdańsku. Był działaczem Stronnictwa Demokratycznego z ramienia którego bez powodzenia kandydował w wyborach parlamentarnych 1991 w okręgu zielonogórsko–le ...

                                               

Dominika Węcławek

Dominika Węcławek – polska dziennikarka kulturalna, wydawca, scenarzystka komiksowa zamieszkała we Wrocławiu. Z wykształcenia filozof. Matka dwójki dzieci.

                                               

Zofia Węgierska

Zofia Węgierska z domu Kamińska, primo voto Mielęcka, secundo voto Węgierska – polska felietonistka, pisarka.

                                               

Bartosz Węglarczyk

Studiował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1989 do 2011 był dziennikarzem "Gazety Wyborczej”, w której pełnił przez wiele lat funkcję szefa działu zagranicznego. W latach 90. był korespondentem "Gazety ...

                                               

Wojciech Wiącek

Nauki pobierał w szkole zimowej w rodzinnej wsi. W 1895 związał się z ruchem ludowym. Był członkiem Ligi Narodowej w 1901. Zasiadał w komitecie organizacyjnym budowy pomnika Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu. W latach 1907–1911 poseł do parlamen ...

                                               

Antoni Wieczorkiewicz (historyk)

Z wykształcenia był doktorem filozofii. Pracował jako kustosz Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Narodowym. Od 1937 był kustoszem Muzeum Warszawy. Zajmował się publicystyką polityczną na łamach czasopism polskich. Działał w Warszawskim Klubie D ...

                                               

Paweł Wieczorkiewicz

Syn prof. Bronisława Wieczorkiewicza oraz Haliny Marczak-Oborskiej 1919–1982. Jego dziadkiem od strony matki był Michał Marczak. Absolwent XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie. W 1971 ukończył Wydział Historyczny Uniwersytet ...

                                               

Julia Wieleżyńska

Julia Wieleżyńska, także Julia Dicksteinówna, Julia Dickstein-Wieleżyńska – polska filozof, krytyk literacki, pisarka, tłumaczka i poetka.

                                               

Przemysław Wielgosz

Na przełomie lat 80. i 90. działał w ruchu anarchistycznym. Redagował pismo "Rewolta” i działał w polityczno-artystycznej wspólnocie Komuna Otwock. Obecnie jest redaktorem naczelnym polskiego wydania miesięcznika "Le Monde diplomatique” oraz reda ...

                                               

Maria Jehanne Wielopolska

Pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Pierwszy związek małżeński zawarła w 1902 roku z Konradem Wielopolskim. Głosiła poglądy antyklerykalne, a siebie uznawała za ateistkę o nastawieniu socjalistycznym. Potwierdziła to w wielu artykułach, oraz w pow ...

                                               

Dominika Wielowieyska

Dominika Maria Wielowieyska – polska dziennikarka i publicystka, z wykształcenia teatrolog. Od 1991 związana z "Gazetą Wyborczą”. Córka Andrzeja Wielowieyskiego.

                                               

Tadeusz Wieniawa-Długoszowski

Należał do ośmiorga dzieci Stanisława i Marii Wieniawów-Długoszowskich. Rodzice byli pochodzenia szlacheckiego, ale nie posiadali dóbr ziemskich. Ojciec utrzymywał rodzinę, pracując jako urzędnik kolejowy; aktywnie działał też w środowiskach kato ...

                                               

Wojciech Wierzejski

Wojciech Wierzejski – polski polityk, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004–2005, poseł na Sejm V kadencji, w 2009 pełniący obowiązki prezesa Ligi Polskich Rodzin.

                                               

Hieronim Wierzyński

Hieronim Wierzyński, właśc. Hieronim Wirstlein, zamordowany 1 kwietnia 1943 w Majdanku) – dziennikarz, publicysta, redaktor, działacz społeczny. Brat Kazimierza, ojciec Stanisława i Grzegorza.

                                               

Karolina Wigura

Karolina Jadwiga Wigura-Kuisz – polska socjolog, historyczka idei, dziennikarka, publicystka, szefowa działu politycznego w Kulturze Liberalnej, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Jan Wiktor (pisarz)

Ukończył Gimnazjum w Dębicy. Jako publicysta zadebiutował w 1912 w radykalnej prasie w Galicji. Pracował w "Gazecie Podhalańskiej” i brał udział w akcji w czasie plebiscytu na Spiszu i Orawie. Był posłem do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm I kad ...

                                               

Dariusz Wilczak

Absolwent etnografii na Uniwersytecie Łódzkim, podyplomowych studiów dziennikarskich na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autor słuchowiska radiowego Chwilowa utrata przytomności. Laureat nagród i wyróżnień SDP i Grand Press. No ...

                                               

Stefan Wilkanowicz

Z wykształcenia inżynier Politechnika Warszawska i filozof KUL. Początkowo pracował w zakładach mechanicznych Ursusa. W latach 1956–1957 brał udział w zakładaniu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Krakowie. Od 1957 pracował w "Znaku” i ...

                                               

Wincenty Warda

Pochodził z rodziny małorolnego chłopa. Ukończył 3-klasową szkółkę wiejską, później kształcił się sam. W 1910 roku poznał swoją przyszłą małżonkę, Malwinę 1885-1933, z którą miał trzy córki, m.in. Barbarę 1912-1999, uczestniczkę powstania warszaw ...

                                               

Lucyna Winnicka

Przed II wojną światową uczennica szkoły im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Warszawie, przy ul. Pięknej 24. Absolwentka VI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Reytana w Warszawie. W 1950 ukończyła studia na Wydziale Prawa UW. W 1953 ukończyła stu ...

                                               

Adam Wiślicki

Po ukończeniu gimnazjum pisał do "Gazety Codziennej" i "Księgi Świata". W 1866 roku założył, wydawał oraz przez cały okres redaktorem Przeglądu Tygodniowego Życia Społecznego, Literatury i Sztuk Pięknych, na łamach którego ogłosił kilka artykułów ...

                                               

Michał Radomił Wiśniewski

Wychowywał się na osiedlu w czterdziestotysięcznym mieście w pobliżu granicy z Niemcami Wschodnimi. Już w szkole podstawowej interesował się dziennikarstwem i polityką. W 1990 roku, kiedy dostał drukarkę igłową, tworzył i rozpowszechniał w klasie ...

                                               

Jan Stanisław Witkiewicz

Jan Stanisław Witkiewicz – polski krytyk muzyczny i baletowy, publicysta, fotograf, kurator. Od 1978 publikuje w miesięcznikach i tygodnikach kulturalnych. W latach 1994–1998 związany z tygodnikiem Wiadomości Kulturalne m.in. jak zastępca redakto ...

                                               

Tadeusz Witkowski

W 1966 ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Przasnyszu, gdzie mieszkał do 1983. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim 1971. Represjonowany przez władze komunistyczne za udział w wydarzeniach marcowych i w protestach prz ...

                                               

Tadeusz Wittlin

W 1928 zdał maturę w gimnazjum im. Stanisława Staszica w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1931 roku jeszcze jako student współpracownik tygodnika satyrycznego Cyrulik Warszawski. 6 stycznia 1940 roku aresztowany ...

                                               

Stefan Witwicki

Stefan Witwicki – polski poeta romantyczny, publicysta, autor słów do popularnej piosenki biesiadnej Pije Kuba do Jakuba.

                                               

Ludwika Włodek

W latach 1995–2001 odbyła studia magisterskie w Instytucie Stosunków Międzynarodowych WDiNP UW i podjęła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN, gdzie w 2007 uzyskała doktorat z socjologii na podstawie rozprawy Państwo i naró ...

                                               

Włodzimierz Wnuk

Włodzimierz Wnuk – polski pisarz i publicysta. Syn Jana i Józefy z Krzeptowskich, prawnuk brata Sabały, brat Mieczysława Wnuka, ojciec Joanny Wnuk-Nazarowej, dyrygentki i byłej minister kultury, oraz Witolda Wnuka, twórcy Letniego Festiwalu Jazzo ...

                                               

Jerzy Wocial

Jerzy Wocial ukończył w 1969 Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki obecnie Szkoła Główna Handlowa, zaś w 1975 Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1969–1971 był asystentem w Instytucie Koniunktur i ...

                                               

Mieczysław Wodnar

Mieczysław Wodnar – polski pisarz, tłumacz i publicysta żydowskiego pochodzenia, znawca historii i religii żydowskiej, podpułkownik WP.

                                               

Mirosław Zbigniew Wojalski

Mirosław Zbigniew Wojalski – polski nauczyciel, działacz społeczny i kulturalny, regionalista, kolekcjoner, autor wielu publikacji. Honorowy prezes Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Jest łódzkim regionalistą, autorem publikacji ...

                                               

Michał Wojciechowski (teolog)

Michał Jerzy Wojciechowski – polski biblista i publicysta, pierwszy katolik świecki w Polsce, który otrzymał tytuł naukowy profesora teologii.

                                               

Piotr Wojciechowski

Syn pisarza i tłumacza Edwina Herberta właśc. Herberta Wojciechowskiego. Absolwent geologii Uniwersytetu Wrocławskiego 1961, dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego 1964 oraz reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi 196 ...

                                               

Wiktor Wojciechowski

Wiktor Wojciechowski – doktor nauk ekonomicznych, polski ekonomista i publicysta. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej. Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. W latach 2004–2008 pracował w Narodowym Banku Polskim, gd ...

                                               

Jerzy Wojdyłło

Jerzy Wojdyłło inna spotykana pisownia nazwiska Woydyłło – polski dziennikarz i publicysta, uczestnik powstania warszawskiego, członek Szarych Szeregów.

                                               

Ryszard Wojna

Młodość spędził w Zakopanem, gdzie jego matka miała willę. Tu również ukończył gimnazjum i uzyskał w 1938 maturę. Po maturze rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kontynuował je ekonomię do 1943 we Francji w Grenoble, nie uzyskał jedna ...

                                               

Kasper Wojnar

Kasper Wojnar – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego, księgarz, publicysta, działacz niepodległościowy, legionista.

                                               

Marian Wojnowski

Marian Wojnowski ps. Adam – filozof, polityk i publicysta, dyrektor Okręgu Pomorskiego Polskiego Związku Zachodniego, porucznik rezerwy Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Towarzystwa Pomocy Polonii Zagraniczne ...

                                               

Kajetan Wojtysiak

Kajetan Wojtysiak – socjolog, regionalista i publicysta. Ukończył studia na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat związany z RSW "Prasa-Książka-Ruch" i lubelskim "Filmosem". Już wówczas pisywał do miesięcznika "Polska". ...

                                               

Krzysztof Wolicki

Od 1945 do 1952 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1943 do 1945 przebywał w Niemczech na robotach przymusowych. Od 1944 do 1945 należał do Komunistycznej Partii Niemiec. W 1945 wrócił do kraju i został pracownikiem Wojewódzkieg ...

                                               

Bogusław Wolniewicz

Bogusław Wolniewicz – polski filozof, logik, profesor nauk humanistycznych, twórca ontologii sytuacji, tłumacz i komentator Ludwiga Wittgensteina, publicysta związany m.in. z Radiem Maryja.

                                               

Wacław Wolski (pisarz)

Urodził się Płocku w roku 1866 lub 1867. Ukończył tamtejsze gimnazjum obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego; jeszcze jako uczeń debiutował jednoaktówką Figliki w warszawskim "Przyjacielu Dzieci”. Studiował prawo ...

                                               

Janusz Woronicz

Janusz Woronicz-Werner – działacz Wielkiej Emigracji, publicysta, teoretyk polskiego monarchizmu. Janusz Woronicz był synem Wojciecha i Franciszki z Kraszewskich, był bratankiem prymasa Jana Pawła Woronicza. W 1830 był sekretarzem Sejmu Królestwa ...

                                               

Paweł Wosicki

Jest doktorem nauk fizycznych. W latach 1980–1990 był zaangażowany w Krucjatę Modlitwy w obronie Dzieci Poczętych na terenie archidiecezji poznańskiej. Od 2005 do 2010 był radnym rady miasta Poznania, wybranym w okręgu Stare Miasto-Wilda, z listy ...

                                               

Rafał Woś

Rafał Woś – polski dziennikarz i publicysta ekonomiczny, związany w latach 2009–2015 z "Dziennikiem Gazetą Prawną”, od października 2015 do września 2018 z tygodnikiem "Polityka”, a następnie z "Tygodnikiem Powszechnym”.

                                               

Piotr Woyciechowski

Jest wnukiem Jerzego Wojciechowskiego 1902–1940, adwokata z Kielc, porucznika rezerwy piechoty Wojska Polskiego, zamordowanego w Charkowie w ramach zbrodni katyńskiej. Ukończył studia w zakresie astronomii na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszaws ...

                                               

Henryk Woźniakowski

Henryk Woźniakowski – polski filolog, publicysta i wydawca, tłumacz, prezes zarządu Społecznego Instytutu Wydawniczego "Znak”.

                                               

Irena Wóycicka

Irena Wóycicka – polska ekonomistka, działaczka opozycji w okresie PRL, wiceminister pracy i polityki socjalnej, w latach 2010–2013 podsekretarz stanu, następnie do 2015 sekretarz w Kancelarii Prezydenta.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →