ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 323                                               

Paweł Czartoryski

Paweł Maria Czartoryski – polski prawnik i historyk nauki, wydawca Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika.

                                               

Roman Czauderna

Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym czasie w 1884 otrzymał stypendium z fundacji Konarskiego. Podczas zaboru austriackiego w ramach autonomii galicyjskiej około roku 1888 rozpoczął służbę. W 1895 był koncypistą skarbowy ...

                                               

Marcin Czepelak

Marcin Piotr Czepelak – polski prawnik i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2017 ambasador RP w Holandii i przy OPCW.

                                               

Anita Czerwińska

Anita Czerwińska z domu Popiołek – polska prawnik i polityk, przewodnicząca warszawskiego Klubu "Gazety Polskiej”, posłanka na Sejm VIII i IX kadencji, rzecznik prasowy partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Klubu Parlamentarnego PiS.

                                               

Paweł Czerwiński (ur. 1965)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego 1989. Bezpośrednio po studiach pracował w prokuraturze rejonowej Kraków-Śródmieście. W 1990 rozpoczął pracę w MSZ, początkowo jako attaché w wydziale konsularnym ambasady RP w ...

                                               

Władysław Ćwik

Władysław Ćwik – polski prawnik, wykładowca, specjalista z zakresu historii prawa Polski. Studiował prawo na UMCS-ie oraz Uniwersytecie Warszawskim. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1961, a doktora habilitowanego w 1968. W 1977 roku otrzyma ...

                                               

Jan Kazimierz Ćwikliński

Jan Kazimierz Ćwikliński – polski prawnik. Syn Wojciecha, organisty kościelnego i Cecylii z Buszkiewiczów, brat Ludwika Ćwiklińskiego. Poślubił córkę Teofila Magdzińskiego, posła do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego. Ukończył Królewskie Gimnazj ...

                                               

Walenty Danielak

Walenty Danielak – polski działacz społeczny. Założyciel "Hotelu Centralnego” w Zdunach k. Krotoszyna, restauracji i Zajazdu "Danielak”. Powstaniec wielkopolski. Radca prawny majątku Lipskich. Radny Zdun oraz członek Towarzystwa Przemysłowców. Oj ...

                                               

Antoni Dąbczański

Antoni Dąbczański – polski prawnik, ziemianin, lwowski adwokat. Urzędnik sądowy przy tzw. "Czarnym senacie" we Lwowie, brał udział w śledztwie i procesie Józefa Zaliwskiego w 1834 roku. W 1839 był protokolistą przy karnym sądzie w Stanisławowie, ...

                                               

Janina Dąbrowa

Janina Dąbrowa – polska prawniczka, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu. W 1960 obroniła pracę doktorską Znaczenie domniemań prawnych w polskim procesie cywilnym napisaną pod kierunkiem Kamila ...

                                               

Juliusz Dąbrowski

Juliusz Dąbrowski – prawnik, instruktor harcerski, harcmistrz. Był synem warszawskiego adwokata Jana Dąbrowskiego. Mając 12 lat wstąpił do "20 WDH” Warszawskiej Drużyny Harcerskiej w gimnazjum Lorentza.W latach 1922–1924 był uczniem gimnazjum im. ...

                                               

Stefan Dąbrowski (1882–1945)

Był synem Augustyna i Teresy Pauliny z domu Żelewskiej. Ukończył gimnazjum w Wejherowie i studia prawnicze na uniwersytetach w Monachium i Królewcu. W czasie studiów działał w Polskim Towarzystwie Akademickim "Vistula” w Monachium i w stowarzysze ...

                                               

Edward Dereń

Działał w ruchu młodzieżowym w latach 1956–1965. W 1965 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a od 1989 jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego do 1990 PSL "Odrodzenie”. Działał w Narodowym Funduszu Ochrony Zdrowia, Polskim Czerwon ...

                                               

Aleksander Des Loges

Aleksander Des Loges – polski prawnik, urzędnik państwowy Austro-Węgier II Rzeczypospolitej, wojewoda stanisławowski 1925-1926.

                                               

Kazimierz Roman Dębicki

Kazimierz Roman Dębicki – polski dyplomata. Ukończył studia prawnicze, następnie studiował w Akademii Konsularnej w Wiedniu. W czasie I wojny światowej służył w latach 1915–1917 w Armii Austro-Węgier, dochodząc do stopnia podporucznika artylerii. ...

                                               

Maciej Dobieszewski

Maciej Dobieszewski – polski prawnik i urzędnik państwowy. W latach 2016–2019 wiceprezes, a w latach 2018–2019 p.o. prezesa Głównego Urzędu Miar.

                                               

Bronisław Dobrzański

Bronisław Dobrzański – polski prawnik, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego od 18 grudnia 1956 do 23 stycznia 1958, kapitan rezerwy artylerii

                                               

Ludwik Dolański

Ludwik Dolański, herbu Korab – adwokat, ziemianin, polityk demokratyczny, poseł na Sejm Ustawodawczy w Kromieryżu i Sejmu Krajowego Galicji. Ukończył studia na wydziale prawnym uniw. w Wiedniu, gdzie uzyskał tytuł doktora praw 1838. Następnie pro ...

                                               

Radosław Domagalski-Łabędzki

Radosław Domagalski-Łabędzki – polski menedżer i prawnik, w latach 2015–2016 wiceminister rozwoju, następnie do 2018 prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

                                               

Marian Domagała (prawnik)

Marian Domagała – prawnik, specjalista w zakresie ubezpieczeń. Organizator placówek ubezpieczeniowych na Ziemiach Zachodnich. Zastępca naczelnego dyrektora i dyrektor naczelny PZU. Był również dyrektorem Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "Wa ...

                                               

Krzysztof Domarecki

Krzysztof Domarecki – polski prawnik, przedsiębiorca i menedżer. Założyciel i główny akcjonariusz Grupy Selena, holdingu spółek zajmujących się produkcją i dystrybucją chemii budowlanej w wielu krajach świata.

                                               

Jan Domaszewski

Jan Wacław Domaszewski, prawnik polski, specjalista prawa cywilnego i administracyjnego, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

                                               

Bartłomiej Dorywalski

Bartłomiej Dorywalski – polski polityk, prawnik i samorządowiec, w latach 2006–2014 burmistrz Włoszczowy, poseł na Sejm VI i IX kadencji, wicewojewoda świętokrzyski.

                                               

Dobrosław Dowiat-Urbański

Studiował prawo i filologię germańską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także na uniwersytetach we Fryburgu i Kolonii. Ukończył także Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz odbył aplikację legislacyjną, po czym w 1999 ...

                                               

Andrzej Drogoń

Andrzej Drogoń – polski prawnik i historyk, doktor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

                                               

Feliks Dropiński

Feliks Henryk Dropiński – polski prawnik, naczelnik poznańskiego magistratu, powstaniec wielkopolski, członek Masovii, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania.

                                               

Tadeusz Drzażdżyński

Tadeusz Drzażdżyński – polski prawnik z tytułem doktora, urzędnik ministerialny, działacz gospodarczy w II Rzeczypospolitej.

                                               

Mirosław Drzewiecki

Mirosław Michał Drzewiecki – polski polityk, prawnik, poseł na Sejm w latach 1991–1993 i ponownie w latach 1997–2011. Od 2007 do 2009 minister sportu i turystyki.

                                               

Lech Dubel

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, a następnie Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie 1970. Doktorat w zakresie nauk prawnych obronił w 1976, z zakresu teorii państwa i prawa promotor: prof. dr hab. ...

                                               

Kazimierz Duch

Kazimierz Duch – polski działacz niepodległościowy, doktor nauk prawnych, poseł, senator, podpułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

                                               

Bolesław Dudziński

Bolesław Dudziński – polski ksiądz katolicki, doktor prawa, kapelan Wojska Polskiego, proboszcz w Tłuchowie, Strzegowie i Brańszczyku. Był synem Aleksandra i Franciszki z Kamińskich. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do Szkoły Handlowej ...

                                               

Leszek Dumnicki

Od 1967 roku pracował jako sekretarz sądowy, a następnie starszy sekretarz sądowy w Sądzie Powiatowym w Krakowie, jednocześnie studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dniu 1 stycznia 1975 roku otrzymał powołanie na stanowisko komornika ...

                                               

Klemens Dunin-Kęplicz

Klemens Dunin-Kęplicz ps. Muś – polski prawnik, dziennikarz, publicysta, pisarz, tłumacz i nauczyciel akademicki w Szkole Głównej Służby Zagranicznej oraz na Uniwersytecie Warszawskim.

                                               

Karol Dunin

Karol Gustaw Dunin, prawnik polski. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, był synem Bolesława Feliksa Szpott-Dunina i Marii z Wolskich I voto Łempilskiej, bratem znanego lekarza Teodora. Kształcił się w gimnazjum w Pińczowie do 1868, następnie studio ...

                                               

Stefan Dwornik

Urodził się jako syn Bartłomieja i Zofii z domu Kachl. Ukończył studia prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas I wojny światowej służył w c. i k. Armii. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego. ...

                                               

Jan Dychdalewicz

Jan Jerzy Dychdalewicz – polski prawnik, urzędnik samorządowy w II Rzeczypospolitej, m.in. starosta i wicewojewoda lwowski.

                                               

Edmund Dylewski

Edmund Dylewski – prawnik. Ukończył studia na Wydziale Prawa Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego pracując jednocześnie jako sekretarz w Archiwum Głównych Akt Dawnych. W czasie studiów otrzymał złoty medal za pracę konkursową o Andrzeju Fryczu ...

                                               

Juliusz Dzieduszycki

Juliusz Maria Dzieduszycki) – polski hrabia, prawnik, dyplomata II Rzeczypospolitej. Pochodził z hrabiowskiej rodziny ziemiańskiej, praprawnuk Waleriana, prawnuk Ludwika Benedykta, wnuk Edwarda Juliana. Urodził się jako trzecie spośród pięciorga ...

                                               

Konstanty Dzieduszycki

Konstanty Dzieduszycki – hrabia i ziemianin, polityk, poseł na Sejm i senator w II Rzeczypospolitej. Doktor praw. Adiutant Józefa Piłsudskiego.

                                               

Wiesław Dzielski

Urodził się w 6 czerwca 1916 w Bochni, gdzie uczęszczał do szkoły. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w Bochni, a następnie w Krakowie najpierw w przedsiębiorstwie "Hydrotest”, a od 1954 w Krakowskim Biurze Projekt ...

                                               

Damazy Antoni Dzierożyński

Damazy Antoni Jan Dzierożyński – polski prawnik Notariusz powiatu inowrocławskiego, mecenas sądu najwyższego, sędzia województw mazowieckiego i kaliskiego. Wydał: "Wykład ekonomii politycznéy czyli Proste wyłuszczenie jak się tworzą, rozdzielaią ...

                                               

Marian Dziewicki

Marian Dziewicki – polski prawnik, sekretarz Koła Kresowego w pierwszej Dumie, prezydent Wilna w okresie Litwy Środkowej, działacz samorządowy.

                                               

Stefan Dziewulski

Stefan Dziewulski – polski prawnik, ekonomista i wykładowca akademicki. Redaktor i wydawca czasopism "Ekonomista” i "Prawo i Ekonomia”, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, przywódca Ligi Państwowości Polskiej.

                                               

Wojciech Dziomdziora

Wojciech Dziomdziora – polski prawnik i urzędnik państwowy, radca prawny, od 2006 do 2007 członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

                                               

Henryk Dzwonkowski

Henryk Jan Dzwonkowski – profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

                                               

Edmund Nawrocki

Edmund Nawrocki, urzędnik, polityk konserwatywny, poseł do austriackiej Rady Państwa. Urodził się w rodzinie urzędniczej, syn Karola aktuariusza powiatowego m.in. w Rohatynie i Jazłowcu. Ukończył gimnazjum w Stanisławowie 1860 i wydział prawa na ...

                                               

Henryk Eile

Henryk Eile vel Nachman Hirsch Eile – polski Żyd, prawnik, historyk administracji, publicysta, pułkownik intendent Wojska Polskiego.

                                               

Karol Englisch

Karol Englisch, także: Karol Artur Enlisch-Payne – polski prawnik, pracownik administracji państwowej. Jeden z najwybitniejszych polskich taterników w historii zdobywania Tatr. Ojciec Karola Englischa był Polakiem, matka Austriaczką, urodzoną w K ...

                                               

Jerzy Falenciak

Jerzy Falenciak – polski prawnik, od 1949 r. zastępca profesora, od 1957 r. docent, od 1966 profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego od 1949 r., Zakładu Prawa Rzymskiego od 1969 r. i Pracowni Rękopisów i Starodruku Prawniczego Bi ...

                                               

Wilhelm Fallek

Syn Altera Menachema, fabrykanta pudełek. Pracował w jednej z firm spedycyjnych jako buchalter, także jako pomocnik kupca, jednocześnie przygotowując się do matury w trybie eksternistycznym. Po zdaniu matury w krakowskim gimnazjum św. Anny 1909 d ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →