ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 314                                               

Wiktor Niedzicki

Wiktor Niedzicki – absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor programu Laboratorium, wykładowca akademicki. W 1972 r. ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie w r ...

                                               

Kazimierz Noiszewski

Kazimierz Noiszewski – polski lekarz okulista, docent Wojskowej Akademii Medycznej w Sankt Petersburgu, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Warszawskiego, wynalazca elektroftalmu, członek rzeczywisty TNW.

                                               

Marzenna Nowakowska

Marzenna Nowakowska - biolog, polska popularyzatorka wiedzy o zachowaniach zwierząt. Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Popularyzuje ekologię behawioralną i socjobiologię. Zajmuje się głównie tematyką przyrodniczą. Ma na ko ...

                                               

Marek Penszko

Marek Penszko – dziennikarz, znawca i popularyzator gier i rozrywek umysłowych, zwłaszcza matematyki rekreacyjnej. Z wykształcenia poligraf. Początkowo redaktor i współpracownik wydawnictw szaradziarskich oraz działów łamigłówkowych w prasie codz ...

                                               

Zbigniew Polakowski

Był absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu 1956 i Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 1969. Pracował w nadleśnictwach Parciaki i Przasnysz; w latach 1974–1976 był naczelnikiem gminy Baranowo. Działał w ...

                                               

Tomasz Pyć

Tomasz Pyć, właściwie Bogusław Tomasz Pyć – dziennikarz telewizyjny. Od 1977 do 1983 r. w zespole programu SONDA. Wcześniej pracował jako inżynier konstruktor w Zakładach Radiowych im. M. Kasprzaka ZRK w Warszawie, potem w Ministerstwie Nauki, Sz ...

                                               

Marcin Rotkiewicz

Ukończył dziennikarstwo i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w działach nauki czasopism: Rzeczpospolita 1995–1996, Życie 1997–2000, Gazeta Wyborcza 2000, w serwisie naukowym PAP 2000, Wprost 2000–2001 oraz Newsweek Polska 2001. W la ...

                                               

Tomasz Rożek

Ukończył fizykę i dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim. W 2006 uzyskał stopień doktora nauk fizycznych o specjalności fizyka jądrowa na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego na postawie pracy pt. "Badanie przyprogowej pro ...

                                               

Jan M. Ruman

W latach 80-tych XX wieku Jan Ruman publikował na łamach miesięcznika "Powściągliwość i Praca". Następnie w redakcjach "Ładu" i polonijnego "Naszego Słowa". Był redaktorem naczelnym "Przeglądu Katolickiego: tygodniowego magazynu rodzinnego" 1996- ...

                                               

Andrzej Sowa (dziennikarz)

Andrzej Sowa – polski historyk i popularyzator historii, dziennikarz naukowy Polskiego Radia specjalizujący się w tematyce historycznej, autor audycji radiowych oraz książek o tematyce historycznej. Wykładowca szkół dziennikarskich. Wychował się ...

                                               

Henryk Szelęgiewicz

Od 1952 do 1954 studiował w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a następnie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1959 obronił pracę magisterską i rozpoczął pracę zawodową w Instytucie Zoologii Polskiej Akademii ...

                                               

Tadeusz Unkiewicz

Tadeusz Unkiewicz – popularyzator nauki, w latach 1945-1948 założyciel, naczelny redaktor i wydawca miesięcznika "Problemy”. Publikował też felietony w miesięczniku "Młody Technik” i tygodniku "Przekrój”. Walczył w powstaniu warszawskim w stopniu ...

                                               

Adam Wajrak

Adam Jerzy Wajrak – polski działacz na rzecz ochrony przyrody i dziennikarz związany z "Gazetą Wyborczą”. Autor artykułów i książek o tematyce przyrodniczej.

                                               

Paweł Walewski

Paweł Walewski – polski lekarz, dziennikarz i publicysta. Głównym tematem jego tekstów publicystycznych, reportaży i wywiadów są zagadnienia związane z systemem ochrony zdrowia, rynkiem leków oraz popularyzacją zdrowego stylu życia.

                                               

Artur Włodarski

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Był dziennikarzem Polskiego Radia, od 1995 r. związany z Agorą. Kilka lat pracował w dziale nauki "Gazety Wyborczej", zajmował się też tematyką motoryzacyjną. Od 2003 r. był redaktorem nacze ...

                                               

Olgierd Wołczek

Olgierd Wołczek – polski fizyk, popularyzator astronautyki, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Astronautycznego, autor 32 książek, w większości poświęconych astronautyce.

                                               

Andrzej Woszczyk

Andrzej Stefan Woszczyk – polski astronom specjalizujący się w astrofizyce. W 1951 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Sierpcu i podjął studia astronomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wśród jego wykładowców byli Władysław ...

                                               

Jerzy Woźniak (dziennikarz)

Jerzy Woźniak – polski dziennikarz i tłumacz, autor ponad 300 artykułów i kilku książek na temat uprawy i pielęgnacji roślin. Jest jednym z nielicznych w Polsce znawców sukulentów. Zaczął od kolekcjonowania okazów, a później zajął się badaniami n ...

                                               

Olga Woźniak

Olga Woźniak – polska dziennikarka naukowa. Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego UW i podyplomowo psychologii. Popularyzuje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, psychologii, medycyny, językoznawstwa, socjologii. Od 2003 ro ...

                                               

Sławomir Zagórski

Sławomir Zagórski – polski dziennikarz naukowy, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk przyrodniczych specjalizujący się w biomedycynie i genetyce. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim, Wageningen Universiteit Holand ...

                                               

Tadeusz Zaorski (chmielarz)

Tadeusz Zaorski – inżynier rolnik, specjalista w dziedzinie produkcji chmielu, żołnierz Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, porucznik.

                                               

Roman Batko

Roman Batko – polski teoretyk i praktyk zarządzania, profesor UJ, doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, prezes zarządu SenseMaking Consulting Group Sp. z o.o. oraz SenseMaking Automation & Robotics Sp. z o.o. ...

                                               

Lech Buczowski

Lech Jerzy Buczowski – polski profesor, doktor habilitowany, wieloletni wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Hanna Maria Cerańska-Goszczyńska

Hanna Maria Cerańska-Goszczyńska – polski doktor nauk medycznych, pediatra, adiunkt i p. o. Kierownika Zakładu Zdrowia Rodziny Instytutu Matki i Dziecka, założycielka i honorowa prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania R ...

                                               

Henryk Chmiel

Obronił pracę doktorską, następnie uzyskał stopień doktora habilitowanego. 8 lipca 1997 nadano mu tytuł profesora w zakresie nauk rolniczych. Pracował w Katedrze Roślin Ozdobnych na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkole Głównej Go ...

                                               

Aleksandra Dunin-Wąsowicz

Była związana naukowo z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jej studia skupiały się na badaniu rozwoju technologii w starożytnej Grecji oraz na opracowywaniu map z tamtych terenów. Podtrzymywała także współpracę z archeolog ...

                                               

Mieczysław Fleszar

Mieczysław Fleszar – polski naukowiec, geograf, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu w latach 1951–1954.

                                               

Franciszek Babel de Fronsberg

Franciszek Babel de Fronsberg – polski uczony, rektor Liceum Lwowskiego w latach 1814/15 oraz Uniwersytetu Lwowskiego w latach1839/40. Dr medycyny, profesor, urodził się w Javorniku. Na Uniwersytecie wykładał o chorobach wewnętrznych. Opublikował ...

                                               

Piotr Garstecki

W 1998 r. ukończył studia w Szkole Nauk Ścisłych obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku fizyka, otrzymując tytuł magistra. W 2002 r. obronił pracę doktorską pt. The Scattering Patterns from Periodic Surfaces Widma rozprasz ...

                                               

Iwona Gisterek

Iwona Gisterek – polska laryngolog, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Katedry Inżynierii Biomedycznej Wydziału Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej.

                                               

Karolina Gromadzka

Karolina Gromadzka – polska ekotoksykolog, dr hab. nauk rolniczych, adiunkt Katedry Chemii Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

                                               

Marek Harat

Marek Harat – polski neurochirurg, profesor nauk medycznych, pułkownik rezerwy. W 1993 r. odbył staż w Kanadzie, m.in. w Toronto Western Hospital. Autor szeregu publikacji oraz nowatorskich zabiegów neurochirurgicznych, w tym związanych z głęboką ...

                                               

Marek Herbik

Absolwent Liceum Plastycznego w Łodzi. W latach 1985-1991 studiował na Wydziale Tkaniny i Ubioru Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi dyplom z druku na tkaninie oraz aneks z malarstwa i fotografii. Od 1991 r. pracownik naukowy mac ...

                                               

Andrzej Horban

Andrzej Jerzy Horban – polski lekarz, dr hab., profesor zwyczajny Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie i Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii ...

                                               

Bolesław Hydzik

Bolesław Hydzik – polski nauczyciel akademicki, oficer Marynarki Wojennej, profesor nauk humanistycznych. Pochodzi z Kostarowc. Brał udział w II wojnie światowej. Po wojnie uzyskał stopień wojskowy komandora. Jako naukowiec uzyskał doktorat, habi ...

                                               

Aleksander Jaśkiewicz

W 1951 ukończył Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, w 1958 studia z historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1978 uzyskał doktorat na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1958–2014 ...

                                               

Jacek Jettmar

Jacek Jettmar – polski inżynier budowy okrętów, jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, żeglarz, wykładowca akademicki, przedsiębiorca.

                                               

Andrzej Bogdan Jędraszko

Andrzej Bogdan Jędraszko – polski planista przestrzenny oraz specjalista w regulacjach i strukturach instytucjonalnych gospodarki przestrzennej, rozwoju i zarządzaniu na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, ochronie środowiska w gospodarce ...

                                               

Grzegorz Juszczyk

Grzegorz Juszczyk – doktor nauk medycznych, specjalista z dziedziny zdrowia publicznego. Od 2017 dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

                                               

Arkadiusz Kaczyński

Arkadiusz Kaczyński – polski dyrygent, specjalista w zakresie sztuk muzycznych, prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, dr hab. sztuk muzycznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkie ...

                                               

Włodzimierz Kłosiński

Studiował w Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Pełnił funkcję dyrektora przedsiębiorstwa Dalmor w Gdyni. Był redaktorem naczelnym Wiadomości Rybackich. Był także założycielem Gdańskiego Klubu Biznesu. Otrzymał nagrodę Ministra Nauki, Szkolnict ...

                                               

Hilary Koprowski

Hilary Koprowski – polski lekarz, wirusolog i immunolog, nauczyciel akademicki, odkrywca i twórca pierwszej w świecie, skutecznej szczepionki przeciwko wirusowi polio, wywołującemu chorobę Heinego-Medina.

                                               

Jarosław Koral

Jarosław Koral – polski duchowny katolicki, salezjanin, teolog i socjolog, specjalizujący się w katolickiej nauce społecznej, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

                                               

Jerzy Kowalczuk

Jerzy Michał Kowalczuk – profesor nauk przyrodniczych specjalizujący się w geofizyce, pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wnuk architekta Michała Kowalczuka.

                                               

Alojzy Kowalkowski

W 1951 ukończył studia w zakresie leśnictwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Obronił pracę doktorską, następnie uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1987 nadano mu tytuł profesora nauk leśnych. Pracował w Instytucie Geografii na Wydzi ...

                                               

Marek L. Kowalski

Marek Leszek Kowalski – polski lekarz-naukowiec, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, kierownik Katedry Immunologii Klinicznej i Mikrobiologii oraz Kliniki Immunologii, Reumatologii i A ...

                                               

Małgorzata Krajnik

Małgorzata Krajnik – polska lekarka, doktor habilitowana nauk medycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, przewodnicząca Polskiej Grupy Roboczej ds. Proble ...

                                               

Piotr Krakowiak

Piotr Krakowiak – ksiądz pallotyn, teolog i psycholog; dyrektor gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, założyciel Fundacji Hospicyjnej, Krajowy Duszpasterz Hospicjów.

                                               

Andrzej Krupecki

Andrzej Grzegorz Krupecki – polski prawnik, profesor, rektor Akademii Krakowskiej. Rektorem krakowskiej uczelni został po raz pierwszy w roku 1702 zastępując na stanowisku Piotra Praczlewicza, urząd sprawował do 1704. Ponownie był jeszcze rektore ...

                                               

Marcin Kurowski

Marcin Kurowski – polski naukowiec, rektor Akademii Krakowskiej. Marcin Kurowski żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Rektorem krakowskiej uczelni został w roku 1725 zastępując na stanowisku Jana Antoniego Luchiniego, urząd sprawował do 1727.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →