ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 308                                               

Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna

Diabetologia Doświadczalna i Kliniczna – półrocznik Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Władysław Grzeszczak. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Czesław Wójcikowski. ...

                                               

Diabetologia Praktyczna

Diabetologia Praktyczna – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Jacek Sieradzki. W skład rady naukowej wchodzą samodzielni pracownicy naukowi z tytułem profes ...

                                               

E-Dentico

e-Dentico – czasopismo naukowe skierowane do osób związanych zawodowo ze stomatologią, ukazujące się nieprzerwanie od roku 2004, początkowo jako kwartalnik, a od 2011 roku jako dwumiesięcznik. Od roku 2007 czasopismo dwujęzyczne – artykuły medycz ...

                                               

Endokrynologia Polska

Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanows ...

                                               

Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii

Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Marek Bolanowski. Zastępcami redaktora naczelnego jest ...

                                               

Folia Cardiologica

Folia Cardiologica – to skierowany do lekarzy kardiologów i internistów dwumiesięcznik o charakterze naukowo-edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Wożakowska-Kapłon. Zastępcą redaktora naczelnego ...

                                               

Folia Morphologica

Folia Morphologica – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Anatomicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Moryś. W skład rady naukowej wchodzą samodzielni pracownicy naukowi z tytułem profesora lu ...

                                               

Forum Medycyny Rodzinnej

Forum Medycyny Rodzinnej – oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Janusz Siebert. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Wanda Horst-Sikorska. W s ...

                                               

Forum Nefrologiczne

Forum Nefrologiczne – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Bolesław Rutkowski. W skład rady naukowej wchodzą samodzielni pracownicy naukowi z tytułem pro ...

                                               

Forum Zaburzeń Metabolicznych

Forum Zaburzeń Metabolicznych – oficjalny kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Danuta Pupek-Musialik. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Paweł B ...

                                               

Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy

Gastroenterologia Kliniczna - Postępy i Standardy – przeznaczony dla gastroenterologów kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Jarosław Reguła. W skład rady naukowej wchodzą samodzielni pracownicy naukowi ...

                                               

Gazeta dla Lekarzy

Gazeta dla Lekarzy – miesięcznik non-profit, bez reklam, tworzony przez lekarzy oraz ich rodziny, dostępny w internecie bezpłatnie dla wszystkich czytelników, bez potrzeby rejestracji lub logowania się na stronie czasopisma.

                                               

Gazeta Lekarska

Gazeta Lekarska – pismo Naczelnej Izby Lekarskiej. Ukazuje się od 1990. Jako pismo samorządu lekarzy i lekarzy dentystów, rozprowadzana jest wysyłkowo i bezpłatnie do wszystkich członków izb lekarskich, chyba że złoży on prośbę o skreślenie z lis ...

                                               

Gerontologia Polska

Gerontologia Polska – oficjalny kwartalnik Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Tomasz Grodzicki. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr med. Barbara Gryglewska. W skład rad ...

                                               

Hematologia (czasopismo)

Hematologia – to kwartalnik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Krzysztof Warzocha. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Jerzy Windyga. W skład rady naukowej wchodzą samo ...

                                               

International Maritime Health

International Maritime Health – to oficjalny kwartalnik Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Bogdan Jaremin. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Eilif Dahl. W skład r ...

                                               

Journal of Hearing Science

Journal of Hearing Science – kwartalnik naukowy typu "open access” skierowany do lekarzy otorynolaryngologów, audiologów, terapeutów, a także dla pacjentów z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. Czasopismo poświęcone jest aktual ...

                                               

Journal of Transfusion Medicine

Journal of Transfusion Medicine – kwartalnik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Magdalena Łętowska. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Ewa Brojer. W skład rady na ...

                                               

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska

Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. Polish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery – naukowe czasopismo medyczne dotyczące kardiologii, kardiochirurgii oraz torakochirurgii; wydawane od 2004. Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Kar ...

                                               

Kardiologia Polska

Kardiologia Polska – to oficjalny miesięcznik Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, wydawany od 1957 r, skierowany do kardiologów, kardiochirurgów i lekarzy internistów. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Anetta Undas. W skład rady na ...

                                               

Klinika Oczna

Czasopismo kontynuuje tradycje Postępu Okulistycznego - pierwszego polskiego periodyku okulistycznego założonego i wydawanego od końca stycznia 1899 roku własnym sumptem przez Bolesława Wicherkiewicza w Krakowie. Pismo B. Wicherkiewicza zawierało ...

                                               

Kontaktologia i Optyka Okulistyczna

Kontaktologia i Optyka Okulistyczna – kwartalnik medyczny o charakterze dydaktycznym z zakresu okulistyki wydawany pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Pismo obejmuje zagadnienia z zakresu stosowania soczewek kontaktowych, optyki, ...

                                               

Krytyka Lekarska

Krytyka Lekarska – polskie czasopismo medyczne wydawane w Warszawie w latach 1897–1907, zajmujące się tematyką związków pomiędzy filozofią a medycyną, etyką lekarską i teorią medycyny. Pomysłodawcą, wydawcą i redaktorem naczelnym magazynu był Zyg ...

                                               

Kwartalnik Kliniczny Szpitala Starozakonnych w Warszawie

Kwartalnik Kliniczny Szpitala Starozakonnych w Warszawie – pierwsze w Polsce czasopismo szpitalne. Kwartalnik Szpitala Starozakonnych w Warszawie zaczął ukazywać się w 1922 roku, było to wtedy pierwsze w Polsce czasopismo szpitalne. Redaktorem na ...

                                               

Magazyn Stomatologiczny

Magazyn Stomatologiczny – czasopismo branżowe ukazujące się od roku 1991 jako miesięcznik. "Magazyn Stomatologiczny" jest pismem specjalistycznym przeznaczonym dla stomatologów. Zawiera stałe rubryki: temat miesiąca, aktualności, stomatologia pra ...

                                               

Medical Maestro Magazine

Medical Maestro Magazine – specjalistyczny dwumiesięcznik z dziedziny medycyny i biznesu wydawany od 2014 roku przez wydawnictwo Kapitał Ludzki. Czasopismo skierowane jest do lekarzy, lekarzy dentystów, zarządzających w medycynie, pozostałego per ...

                                               

Medycyna Paliatywna w Praktyce

Medycyna Paliatywna w Praktyce – kwartalnik o charakterze naukowym i edukacyjnym wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Wojciech Leppert prof. UMP. Zastępcami redaktora naczelnego są: dr hab. Małgorzata Krajnik p ...

                                               

Medycyna Praktyczna

Medycyna Praktyczna – miesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Medycyna Praktyczna przeznaczony dla internistów i lekarzy pierwszego kontaktu oraz dla specjalistów ze szczegółowych dziedzin medycyny. Redaktorem naczelnym jest dr med. Piotr Gajewski ...

                                               

Nadciśnienie Tętnicze (czasopismo)

                                               

Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze

Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze – to wydawany przez Wydawnictwo Via Medica kwartalnik zamieszczający przekłady artykułów z renomowanych europejskich i światowych czasopism poruszających tematykę nefrologii. Redaktorem naczelnym jest prof. Andr ...

                                               

Neurologia i Neurochirurgia Polska

Neurologia i Neurochirurgia Polska – najstarsze polskie czasopismo neurologiczne, dwumiesięcznik. Publikuje recenzowane prace w języku angielskim, poświęcone neurologii klinicznej i neurochirurgii. Pierwotnie ukazywało się pod nazwą "Neurologia P ...

                                               

Nowa Audiofonologia

Nowa Audiofonologia – specjalistyczny kwartalnik wydawany przez Instytut Narządów Zmysłów. Czasopismo poświęcone jest aktualnym naukowym i praktycznym zagadnieniom z zakresu otolaryngologii, audiologii, foniatrii, inżynierii biomedycznej, logoped ...

                                               

Nowiny Lekarskie

Nowiny Lekarskie – jedno z najstarszych czasopism naukowych o tematyce medycznej w Polsce, pierwotnie wydawane przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pod pełnym tytułem "Nowiny Lekarskie. Organ Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Przyjaciół Na ...

                                               

Nowiny Społeczno-Lekarskie

Nowiny Społeczno-Lekarskie – dwutygodnik wydawany w latach 1927–1938 przez Związek Lekarzy Państwa Polskiego, "poświęcony sprawom zawodu lekarskiego, szpitalnictwa, medycyny społecznej, sądowej, ustawodawstwa i administracji sanitarnej oraz wycho ...

                                               

Nuclear Medicine Review

Nuclear Medicine Review – oficjalny półrocznik Towarzystw Medycyny Nuklearnej z krajów Europy Środkowej i Wschodniej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Grzegorz Kamiński. W skład rady naukowej wchodzą samodziel ...

                                               

Ogólnopolski Przegląd Medyczny

Ogólnopolski Przegląd Medyczny – miesięcznik skierowany do menedżerów ochrony zdrowia i lekarzy. Ukazuje się od 1992 roku. Wydawany jest przez Elamed Media Group – wydawnictwo specjalizujące się w prasie branżowej. Czasopismo porusza zagadnienia ...

                                               

Okulistyka (kwartalnik)

Okulistyka – kwartalnik medyczny z zakresu okulistyki wydawany pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Pismo ma charakter edukacyjny i szkoleniowy i jest adresowane do lekarzy okulistów oraz innych osób i instytucji zainteresowanych ...

                                               

Onkologia w Praktyce Klinicznej

Onkologia w Praktyce Klinicznej – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Maciej Krzakowski. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr hab. Krzyszto ...

                                               

Ophthalmology Journal

Ophthalmology Journal – polsko-niemieckie naukowe czasopismo okulistyczne wydawane od 2016. Kwartalnik. Czasopismo związane jest z Katedrą Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Współtwórcą tytułu jest prof. Robert Rejdak, który pełni fun ...

                                               

Otolaryngologia Polska

Otolaryngologia Polska - czasopismo Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Czasopismo naukowe, dwumiesięcznik. Na łamach czasopisma publikowane są prace będące wynikiem badań naukowych, prace oryginalne, doświadczalne i ...

                                               

Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego

Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego – czasopismo medyczne w języku polskim wydawane w latach 1837–1938 i wznowione w 1997. Pierwszy tom "Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” ukazał się w 18 kwietnia 1837. Publikowali w ni ...

                                               

Pneumonologia i Alergologia Polska

Pneumonologia i Alergologia Polska – to oficjalny dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr hab. Monika Szturmowicz. Zastępcą redakto ...

                                               

Polish Archives of Internal Medicine

Polish Archives of Internal Medicine – oficjalne czasopismo Towarzystwa Internistów Polskich oraz najstarsze polskie czasopismo zamieszczające oryginalne prace naukowe, mające znaczenie dla praktyki klinicznej z zakresu chorób wewnętrznych. Wszys ...

                                               

Polish Hyperbaric Research

Polish Hyperbaric Research - czasopismo naukowe wydawane przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej. Ukazuje się jako kwartalnik od 2004 roku. Poprzednio był to Biuletyn Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej, ...

                                               

Polski Przegląd Neurologiczny

Polski Przegląd Neurologiczny – to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Neurologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Ryszard Podemski. Zastępcą redaktora naczelnego jest prof. Roman Mazur. W skład rady naukow ...

                                               

Polski Tygodnik Lekarski

Polski Tygodnik Lekarski, obecnie Polski Merkuriusz Lekarski – wydawane od 1946 roku czasopismo medyczne, organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W piśmie zamieszczane są oryginalne artykuły, a także prace poglądowe i kazuistyczne z poszczególny ...

                                               

Pomeranian Journal of Life Sciences

Pomeranian Journal of Life Sciences – naukowe wydawnictwo ciągłe ukazujące się od 1951 roku. Kwartalnik wydawany przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Publikowane są w nim oryginalne prace naukowe, w tym skróty doktoratów, a także kró ...

                                               

Problemy Pielęgniarstwa

Problemy Pielęgniarstwa – kwartalnik Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska. Zastępcą redaktora naczelnego jest dr Hanna Grabowska. W skład rady na ...

                                               

Przegląd Lekarski

Przegląd Lekarski – jedno z najstarszych polskojęzycznych fachowych czasopism medycznych, wydawane w Krakowie od 1862 r., obecnie przez | Wydawnictwo Przegląd Lekarski. Współcześnie jest miesięcznikiem o charakterze ogólnolekarskim, w przeszłości ...

                                               

Przegląd Lekarski - Oświęcim

Przegląd Lekarski - Oświęcim – periodyk wydawany przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie. Wydawnictwo uchodzące za najpoważniejsze w skali światowej źródło wiedzy na temat medycznych, psychologicznych i społecznych skutków uwięzienia w obozach kon ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →