ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 282                                               

Bitwa o Lwów (1918–1919)

Bitwa o Lwów, inaczej obrona Lwowa – polsko-ukraiński konflikt zbrojny o Lwów, trwający od 1 listopada 1918 do 22 maja 1919 roku, zakończony zniesieniem ukraińskiego okrążenia. Obrona Lwowa w 1918 była częścią wojny polsko-ukraińskiej. Walki rozp ...

                                               

Bitwa o Ławicę

Bitwa o Ławicę – bitwa rozegrana w dniu 6 stycznia 1919 podczas Powstania Wielkopolskiego o wieś Ławica pod Poznaniem, gdzie zlokalizowane było niemieckie lotnisko wojskowe. W wyniku bitwy w ręce Polaków trafił sprzęt wartości 200 milionów marek ...

                                               

Bitwa o Monte Cassino

Bitwa o Monte Cassino – w rzeczywistości cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z Niemcami, które miały miejsce w 1944 roku w rejonie klasztoru na Monte Cassino. Bitwa ta uznawana jest za jedną z najbardziej zaciętych w czasie II wojny świa ...

                                               

Bitwa o Narwik

Bitwa o Narwik – starcie pomiędzy siłami niemieckimi a alianckim Korpusem Ekspedycyjnym trwające pomiędzy 9 kwietnia a 8 czerwca 1940 roku w okolicach portu i miasta Narwik.

                                               

Bitwa o Poznań

Bitwa o Poznań – walki o Poznań, które toczyły się w styczniu i lutym 1945 pomiędzy nacierającą podczas operacji wiślano-odrzańskiej Armią Czerwoną wspomaganą oddziałami polskimi a Niemcami.

                                               

Bitwa o Tobruk

Bitwa o Tobruk – długa konfrontacja między wojskami Osi a oblężonymi w Tobruku aliantami w czasie II wojny światowej, trwająca od 10 kwietnia do 27 listopada 1941 roku, kiedy to 8 Armia Brytyjska odblokowała miasto w ramach operacji "Crusader”. P ...

                                               

Bitwa pod Arras (1915)

Bitwa pod Arras – bitwa stoczona 9 maja 1915 roku przez polski Legion Bajończyków w natarciu na wzgórze Vimy, położone 10 kilometrów na północ od Arras we Francji przeciwko oddziałom niemieckim, na froncie francusko - niemieckim w I wojnie świato ...

                                               

Bitwa pod Beresteczkiem

Bitwa pod Beresteczkiem – jedna z największych bitew lądowych XVII-wiecznej Europy, rozegrała się w dniach 28 czerwca – 10 lipca 1651 roku pod Beresteczkiem na Wołyniu, w trakcie powstania Chmielnickiego, między wojskami polskimi pod dowództwem J ...

                                               

Bitwa pod Boratyczami

Bitwa pod Boratyczami – bitwa stoczona w 14 września 1939 r. podczas kampanii wrześniowej. W dniach 11-12 września 24 Dywizja Piechoty II RP po. dowódcy płk Alfred Krajewski ze składu Armii "Kraków” stoczyła ciężkie walki z niemiecką 2 DGór. W re ...

                                               

Bitwa pod Chocimiem (1673)

Bitwa pod Chocimiem – bitwa stoczona 11 listopada 1673 pomiędzy Rzecząpospolitą Obojga Narodów a Imperium Osmańskim. Wojska koronne i litewskie pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego odniosły zwycięstwo nad wojskami tureckimi ...

                                               

Bitwa pod Dyneburgiem

Bitwa pod Dyneburgiem – bitwa wojsk polsko-łotewskich z Armią Czerwoną, stoczona w styczniu 1920 w rejonie miasta Dyneburg nad Dźwiną, zakończona jego zdobyciem.

                                               

Bitwa pod Dytiatynem

Bitwa pod Dytiatynem – bitwa stoczona 16 września 1920 r. przez III batalion 13 pułku piechoty z dwoma brygadami bolszewickimi. Bitwa zyskała miano Polskich Termopil.

                                               

Bitwa pod Falaise

Bitwa pod Falaise – decydujący etap bitwy o Normandię podczas II wojny światowej, stoczony w dniach 12–21 sierpnia 1944 r. Wokół francuskiego miasta Falaise utworzono kocioł, w którym niemiecka Grupa Armii B z 7 Armią i 5 Armią Pancerną zostały o ...

                                               

Bitwa pod Grunwaldem

Bitwa pod Grunwaldem – jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, stoczona na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku, w czasie trwania wielkiej wojny między siłami zakonu krzyżackiego, wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeu ...

                                               

Bitwa pod Iłżą (1864)

Bitwa pod Iłżą miała miejsce 17 stycznia 1864 roku podczas powstania styczniowego. W kierunku stojącego w okolicach Iłży 3 Pułku Stopnickiego ppłk Karola Kality-Rębajły, liczącego dwa bataliony po trzy kompanie strzelców, maszerowała rosyjska kol ...

                                               

Bitwa pod Iłżą (1939)

Bitwa pod Iłżą – bitwa rozegrana podczas kampanii wrześniowe w dniach 8–9 września 1939 roku w rejonie miasta Iłża w województwie kieleckim. Bitwa odbyła się pomiędzy związkami taktycznymi południowego zgrupowania polskiej Armii "Prusy”, pod wspó ...

                                               

Bitwa pod Kałuszynem (1939)

Bitwa pod Kałuszynem – bitwa stoczona w nocy z 11 na 12 września 1939 r. przez oddziały 1 Dywizji Piechoty Legionów pod Kałuszynem. W opinii historyków, była to jedna z najcięższych i najkrwawszych bitew Polskiego Września.

                                               

Bitwa pod Kaniowem

Bitwa pod Kaniowem – bitwa pomiędzy oddziałami II Korpusu Polskiego a oddziałami niemieckimi dążącymi do jego rozbrojenia, stoczona 11 maja 1918 koło Kaniowa.

                                               

Bitwa pod Kobryniem (1920)

Bitwa pod Kobryniem – walki stoczone w dniach 11–23 września 1920 roku przez 4 Armię WP pod dowództwem gen. L. Skierskiego w rejonie Kobrynia nad Muchawcem i Kobrynką podczas wojny polsko-bolszewickiej. Po zakończonych walkach nad Wisłą 4 Armia g ...

                                               

Bitwa pod Kockiem (1939)

Bitwa pod Kockiem – bitwa kampanii wrześniowej, stoczona od 2 do 6 października 1939 pomiędzy oddziałami polskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie” gen. Kleeberga a niemieckimi oddziałami XIV Korpusu Zmotoryzowanego gen. von Wietersheima. ...

                                               

Bitwa pod Konarami

Bitwa pod Konarami – bitwa stoczona w dniach 16 maja – 23 maja 1915 pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. W skład sił austro-węgierskich wchodziła I Brygada Legionów Polskich pod dowództwem brygadiera Józefa Piłsudskiego. Boje konars ...

                                               

Bitwa pod Krojantami

O świcie 1 września 1939 roku na polskie linie obrony na Pomorzu Gdańskim zajmowane przez jednostki Armii "Pomorze” gen. Władysława Bortnowskiego uderzyły oddziały niemieckiej 4 Armii gen. Günthera von Kluge. Celem wojsk niemieckich było jak najs ...

                                               

Bitwa pod Lagarde

Bitwa pod Lagarde – bitwa stoczona w dniach 17-18 czerwca 1940 roku pod Lagarde we Francji przez polską 1 Dywizję Grenadierów pod dowództwem generała brygady Bronisława Ducha z niemieckim XII Korpusem Armijnym. Polska 1 Dywizja Grenadierów walczy ...

                                               

Bitwa pod Laskami i Anielinem

Bitwa pod Laskami i Anielinem – bitwa I Brygady Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego stoczona w dniach 22–26 października 1914 roku pod Anielinem i Laskami koło Pionek, na przedpolach Twierdzy Dęblińskiej w ramach operacji Iwangor ...

                                               

Bitwa pod Lesienicami

W końcu czerwca armia turecka pod wodzą Ibrahima Szyszmana "Tłuściocha” 20–30 tysięcy żołnierzy przeprawiła się przez Dniestr pod Tehinią i opanowała Bar. W lipcu pod Manaczynem dołączyła do nich armia tatarska około 30 tysięcy ordyńców. Gdy król ...

                                               

Bitwa pod Łowczówkiem

W pierwszej fazie I wojny światowej Rosja zamierzała wyeliminować z wojny Austro-Węgry. Ofensywa wojsk rosyjskich w Galicji była efektem tych planów. W listopadzie 1914 Rosjanie zdobyli Tarnów i Tuchów i posuwali się nadal na linię: Kraków-Łapanó ...

                                               

Bitwa pod Maciejowicami

Bitwa pod Maciejowicami, stoczona 10 października 1794 pod Maciejowicami pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez gen. Tadeusza Kościuszkę a wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Fiodora Denisowa i Iwana Fersena, zakończyła się klęską wojsk ...

                                               

Bitwa pod Miłosławiem

Po klęsce pod Książem generał Blumen 2 500 żołnierzy i 4 działa ruszył dwiema kolumnami od Środy i Wrześni na znajdującego się w Miłosławiu Ludwika Mierosławskiego, który skoncentrował w mieście 1 200 żołnierzy i 4 działa. Początkowo Mierosławski ...

                                               

Bitwa pod Miropolem

Bitwa pod Miropolem była stoczona w dniach 16 maja - 17 maja 1863 w czasie powstania styczniowego 1863. Po wybuchu powstania i stoczeniu kilkunastu bitew w maju powstanie przeniosło się do Królestwa, gdzie wkroczyło kilka oddziałów powstańczych z ...

                                               

Bitwa pod Mławą

Bitwa pod Mławą miała miejsce na północ od Mławy między 1 i 3 września 1939 roku. Była to jedna z pierwszych bitew wojny obronnej Polski i podczas II wojny światowej w ogóle. Walczącymi między sobą siłami były polska Armia "Modlin” dowodzona prze ...

                                               

Bitwa pod Mokrą

Bitwa pod Mokrą – jedno z pierwszych starć zbrojnych Wojska Polskiego podczas drugiej wojny światowej, które miało miejsce 1 września 1939 roku w pobliżu wsi Mokra, 5 km na północ od miasta Kłobuck, 23 km na północny zachód od Częstochowy. Wołyńs ...

                                               

Bitwa pod Ostrołęką (1831)

Bitwa pod Ostrołęką 26 maja 1831 – bitwa powstania listopadowego, jaka odbyła się pod Ostrołęką, w której główne siły wojsk polskich pod dowództwem generała Jana Skrzyneckiego starły się z wojskami rosyjskimi Iwana Dybicza.

                                               

Bitwa pod Racławicami

Bitwa pod Racławicami – zbrojne starcie wojsk polskich, pod dowództwem naczelnika Tadeusza Kościuszki z wojskami rosyjskimi, pod dowództwem generała majora Aleksandra Tormasowa. Bitwa miała miejsce 4 kwietnia 1794, w czasie insurekcji kościuszkow ...

                                               

Bitwa pod Radzyminem (1920)

Bitwa pod Radzyminem miała miejsce podczas wojny polsko-bolszewickiej, wokół miasta Radzymin położonego ok. 20 km na północny wschód od Warszawy, pomiędzy 13 a 16 sierpnia 1920. Wraz z bitwą pod Ossowem, walkami o Mińsk Mazowiecki oraz polską kon ...

                                               

Bitwa pod Skoczowem

Bitwa pod Skoczowem – bitwa pomiędzy oddziałami polskimi a wojskami czechosłowackimi w dniach 28–30 stycznia 1919. Największe starcie w czasie wojny polsko-czechosłowackiej.

                                               

Bitwa pod Stoczkiem

Bitwa pod Stoczkiem – bitwa rozegrana 14 lutego 1831 roku pod Stoczkiem Łukowskim między samodzielnym korpusem pod dowództwem Józefa Dwernickiego a częścią rosyjskiej dywizji strzelców konnych Fiodora Geismara.

                                               

Bitwa pod Szackiem

Bitwa pod Szackiem – starcie podczas agresji ZSRR na Polskę, stoczone w dniach 28–30 września 1939 między 52. Dywizją Strzelecką Armii Czerwonej, a liczącą w tym czasie około 4000 żołnierzy grupą KOP generała Wilhelma Orlika-Rückemanna.

                                               

Bitwa pod Tarłowem

Bitwa pod Tarłowem – bitwa stoczona w dniach 30 czerwca–2 lipca 1915 roku przez I Brygadę Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego przeciwko oddziałom rosyjskim, na froncie austriacko–rosyjskim w I wojnie światowej. I Brygada Piechoty ...

                                               

Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim

Bitwa pod Tomaszowem Lubelskim – w istocie dwie bitwy, z których pierwsza miała miejsce w dniach 17 – 20 września 1939 roku, a druga trwała od 22 do 27 września 1939 roku. Była to druga po bitwie nad Bzurą największa batalia kampanii wrześniowej. ...

                                               

Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim

Bitwa pod Tomaszowem Mazowieckim w okolicach Cekanowa – bitwa rozegrana podczas kampanii wrześniowej 6 września 1939 roku w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego pomiędzy polską 13 Dywizją Piechoty płk. Władysława Zubosz-Kalińskiego a dwiema niemieckim ...

                                               

Bitwa pod Zieleńcami

Bitwa pod Zieleńcami – bitwa stoczona 18 czerwca 1792 w czasie wojny polsko-rosyjskiej pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki a wojskami rosyjskimi, dowodzonymi przez gen. Herkulesa Morkowa. ...

                                               

Bitwa pod Żyrzynem

Kilka oddziałów powstańczych pod dowództwem Michała Heidenreich-Kruka na początku sierpnia 1863 roku podjęło marsz z Lubelszczyzny na północ w kierunku Podlasia, chcąc w ten sposób oderwać się od ścigających go wojsk carskich i ożywić powstanie w ...

                                               

Bitwa w Borach Tucholskich

Bitwa w Borach Tucholskich - bitwa kampanii wrześniowej, stoczona pomiędzy 1 września a 5 września 1939. Formacje 4. Armii niemieckiej Gunther von Kluge miały za zadanie nawiązać połączenie pomiędzy Rzeszą a Prusami Wschodnimi. Polacy zamierzali ...

                                               

Bitwa w Lesie Stockim

Bitwa w Lesie Stockim – jedna z największych bitew powstania antykomunistycznego stoczona 24 maja 1945 w pobliżu wsi Las Stocki pomiędzy zgrupowaniem partyzantów AK-DSZ pod dowództwem majora Mariana Bernaciaka ps. "Orlik” a żołnierzami NKWD, KBW, ...

                                               

Bitwa o Borkowo

Bitwa o Borkowo – bitwa stoczona w dniach 14–15 sierpnia 1920 roku przez Brygadę Syberyjską pod dowództwem płk. K. Rumszy oraz oddziały 9 i 18 Dywizji Piechoty z oddziałami sowieckiej 11 i 16 Dywizji Strzelców ze składu 5 Armii gen. A. Korka w na ...

                                               

Bitwa pod Możajskiem

Bitwa pod Borodino, bitwa pod Możajskiem – bitwa stoczona w dniach 5–7 września 1812 roku pod Borodino w pobliżu Możajska pomiędzy armią francuską dowodzoną przez Napoleona Bonaparte a rosyjską dowodzoną przez Michaiła Kutuzowa. W jej wyniku Kutu ...

                                               

Bitwa pod Borodzianką

Bitwa pod Borodzianką − bitwa stoczona pomiędzy 1 Dywizją Piechoty Legionów pod dowództwem gen. Edwarda Rydza-Śmigłego z sowiecką 25 Dywizją Strzelców wspieraną przez Baszkirską Brygadę Kawalerii i część 7 Dywizji Strzelców w dniach 11−13 czerwca ...

                                               

Bitwa o Brzostowicę

Bitwa o Brzostowicę – bitwa stoczona w dniach 20–25 września 1920 roku na południe od Grodna przez 3 DP Leg. pod dowództwem gen. Leona Berbeckiego z jednostkami sowieckiej 15 Armii Agusta Korka, podczas ostatnich przygotowań do ofensywy polskiej ...

                                               

Bitwa pod Budziszynem (1945)

Bitwa pod Budziszynem – jeden z epizodów tzw. operacji łużyckiej w końcowej fazie II wojny światowej, kilkudniowa bitwa pomiędzy 2 Armią Wojska Polskiego pod dowództwem Karola Świerczewskiego oraz radzieckiej 52 Armii i elementami 5 Gw. Armii a w ...

                                               

Bunt Żeligowskiego

Bunt Żeligowskiego, "żeligiada ” – operacja wojskowa, przeprowadzona w październiku 1920, podczas której generał Lucjan Żeligowski, upozorowawszy niesubordynację wobec Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, zajął Wilno i jego okolice, proklamując ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →