ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 267                                               

Rekowa

Rekowa – rzeka w północno-zachodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Regi o długości 22.01 km. Powierzchnia zlewni Rekowej wynosi 110.4 km². Rzeka bierze źródło pomiędzy wsią Gardzin a przysiółkiem Gozdno, skąd płynie na zachód. W pobliżu wsi Łabuń M ...

                                               

Rokitka (dopływ Noteci)

Rokitka – rzeka, prawobrzeżny dopływ Noteci o długości 50.28 km. Odwadnia południową część Wysoczyzny Krajeńskiej o powierzchni 218.3 km². Jej źródła znajdują się na południe od Jeziora Więcborskiego. Dorzecze Rokitki to obszar typowo rolniczy. Z ...

                                               

Rominta

Rominta – rzeka, lewy dopływ Pisy. Płynie przez tereny obwodu kaliningradzkiego w Rosji. Rzeka powstaje z połączenia rzek Błędzianki uznawanej za górny bieg Rominty i Szynkuny. Rzeka płynie przez Puszczę Romincką, przepływa przez wieś Krasnolesie ...

                                               

Ropa (dopływ Wisłoki)

Ropa – rzeka w południowej Polsce, w górnym biegu Blechnarka. Lewobrzeżny dopływ Wisłoki w 105 km jej biegu. Ropa płynie z najwyższych pasm Beskidu Niskiego przez Obniżenie Gorlickie do Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej. Rzeka Ropa jest źródłem wod ...

                                               

Rospuda

Rospuda – rzeka w północno-wschodniej Polsce, górny bieg rzeki Netty. Przepływa przez Pojezierze Suwalskie i północno-zachodnią część Puszczy Augustowskiej. Długość rzeki wynosi ok. 102 km, powierzchnia jej zlewni ok. 900 km 2, a średni przepływ ...

                                               

Rów Kryniczny

Rów Kryniczny – lewy dopływ Czarnego Potoku o długości 3.7 km. Źródło rzeki znajduje się na Osiedlu Majdan w Zamościu w niedawno odbudowanym bagnistym źródle zwanym "Kryniczki”. Płynie równolegle wzdłuż ulicy Majdan. Przepływa pod Drogą Wojewódzk ...

                                               

Róż (rzeka)

Róż – rzeka, prawobrzeżny dopływ Narwi o długości 30.17 km. Płynie w powiecie makowskim. Źródła ma na północny zachód od wsi Ruzieck, skąd płynie do tejże wsi i dalej w kierunku południowo-wschodnim. Przepływa przez wsie: Pach, Zamość, Sławkowo, ...

                                               

Ruda (dopływ Gwdy)

Ruda – rzeka, prawy dopływ Gwdy o długości 10.93 km i powierzchni zlewni 104.19 km². Rzeka przepływa przez jezioro Głochotczyno. Następnie w kierunku południowo-wschodnim przez Czaple Stawy. Dalej na południe przez Jezioro Koszyckie. W Pile przep ...

                                               

Ruda (dopływ prawy Brdy)

Ruda – rzeka w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego o długości 20.12 km, przepływająca przez Równinę Charzykowską, będąca prawym dopływem Brdy.

                                               

Rudnica (dopływ Noteci)

Rudnica – rzeka o długości 13.8 km, prawy dopływ Noteci. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 44 km². W całości płynie na obszarze Kotliny Gorzowskiej. Ma źródło na zachód od wsi Runowo, skąd płynie w kierunku wschodnim. Ok. 1.4 km przed wsią Radosie ...

                                               

Rykolanka

Rykolanka − rzeka w województwie mazowieckim, lewobrzeżny dopływ Pilicy. Odwadnia południowo-wschodni skraj Wysoczyzny Rawskiej. Uchodzi do Pilicy na obszarze Doliny Białobrzeskiej. Powierzchnia dorzecza 162.2 km², 65.9% zlewni leży na terenie 4 ...

                                               

Ryszka (rzeka)

Ryszka – rzeka, prawy dopływ Wdy. Długość rzeki wynosi 20.33 km, powierzchnia zlewni 103.5 km², objętość przepływu w przekroju ujściowym 0.49 m³/sek. minimalnie 0.16 m³/sek., a średni spadek 2.97‰. Swoje źródło ma w okolicach wsi Zielonka. Przepł ...

                                               

Rządza (rzeka)

Rządza – rzeka na Nizinie Mazowieckiej w dorzeczu Wisły, lewy dopływ Narwi. Jej źródła znajdują się na północny zachód od Kałuszyna. Rzeka w dolnym biegu poniżej Starych Załubic jest spiętrzona wpływ zapory w Dębem i stanowi część Jeziora Zegrzyń ...

                                               

Rzeczyca (dopływ Sołokii)

Rzeczyca – rzeka w południowo-wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie, lewy dopływ Sołokii. Długość rzeki wynosi 37 km powierzchnia dorzecza: 197 km². Jest największym dopływem Sołokii.

                                               

Rzeka Czarna (dopływ Wisły)

Czarna – rzeka, lewobrzeżny dopływ Wisły w okolicy Czerska. Swój bieg rozpoczyna w okolicy Wierzchowiny. Jest rzeką uregulowaną, a jej koryto mieści się w przedziale 5-15 m. Należy do rzek II rzędu. Przepływa przez miejscowości: Wierzchowina, Mic ...

                                               

Sajna (rzeka)

Sajna – rzeka w województwie warmińsko-mazurskim, lewobrzeżny dopływ Gubra, a poprzez Łynę znajduje się w dorzeczu Pregoły. Przejęto w sposób umowny i obowiązujący, że rzeka przepływająca przez Reszel ma nazwę Sajna. Rzeka ma długość 50.6 km. Śre ...

                                               

Sakłak (dopływ Wiercicy)

Sakłak – mała rzeka przepływająca na terenie gminy Kramsk. Sakłak jest rzeką łączącą Kanał Grójecki z rzeką Wiecicą. Swój bieg rozpoczyna z tego kanału w okolicach Izabelina, a kończy we wsi Pogorzałki. Przepływa niedaleko miejscowości: Grabowe i ...

                                               

Sama

Przepływa rynną polodowcową przez równinne tereny zachodnio-poznankiej moreny dennej. Wypływa z jeziora Lusowskiego w miejscowości Lusówko, która znajduje się w pobliżu Tarnowa Podgórnego, na wysokości około 90 m n.p.m., wśród wzniesień morenowyc ...

                                               

Samica Kierska

Jej źródła znajdują się w niewielkim, bagnistym zagłębieniu pomiędzy wzgórzami moreny czołowej stadiału poznańskiego położonym ok. 1.5 km na zachód od Jeziora Kierskiego. Do tego jeziora też wpływa w jego północno-zachodnim krańcu, a wypływa w pó ...

                                               

San

San – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły. Długość – 457.76 km. Na odcinku 54 km jest rzeką graniczną między Polską a Ukrainą. Powierzchnia zlewni – 16 861 km².

                                               

Sanica

Sanica – rzeka, prawobrzeżny dopływ Wschodniej o długości 30.44 km i obszarze dorzecza 255.1 km². Rzeka płynie na terenie województwa świętokrzyskiego. Przepływa przez teren gmin Chmielnik, Gnojno, Busko-Zdrój, Stopnica i Tuczępy. Przed Nieciesła ...

                                               

Sanna (dopływ Wisły)

Sanna – rzeka, prawostronny dopływ Wisły o długości 51.3 km i powierzchni dorzecza 606.8 km² przepływający przez województwo lubelskie i podkarpackie.

                                               

Sapina

Sapina – rzeka w województwie warmińsko-mazurskim, w zlewni rzeki Węgorapy. Sapina ma długość 47.6 km, szerokość do 20 m, głębokość do 1 m. Rzeka ma swój początek w Puszczy Boreckiej, ale niektórzy badacze uważają, że znajduje się ono w okolicach ...

                                               

Sąpólna

Sąpólna – rzeka w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, płynąca po Równinie Nowogardzkiej; lewobrzeżny dopływ rzeki Uklei. Długość cieku wynosi 60.08 km, a powierzchnia zlewni 87.7 km². Rzeka bierze źródło na południowy zachód od ...

                                               

Serafa

Serafa – rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Wisły. Długość rzeki wynosi 12.7 km, powierzchnia zlewni 74.9 km². Początek swój bierze w Wieliczce w okolicach stawu w Parku Mickiewicza by następnie w okolicy ulicy Kubusia Puchatka przyją ...

                                               

Sękówka

Sękówka – rzeka w południowej Polsce, prawobrzeżny dopływ Ropy, o długości 24.01 km. Ciek IV rzędu, o powierzchni dorzecza 122.75 km 2.

                                               

Sienica (dopływ Myśli)

Sienica – rzeka, prawy dopływ Myśli o długości 18.47 km i powierzchni zlewni 105.66 km². Rzeka płynie w województwie zachodniopomorskim. Do Myśli uchodzi w okolicy Dargomyśla. Szerokość koryta ok. 1.5 m. Dno piaszczyste lub piaszczysto-muliste. P ...

                                               

Sierpienica

Sierpienica – rzeka w Polsce, prawy dopływ Skrwy o długości 52.43 km. Rzeka przepływa przez Sierpc. Jej źródła znajdują się w okolicach Bielska. Uchodzi do Skrwy na 62.6 km jej biegu. Ciekami źródłowymi są Sierpienica Prawa i Lewa, przy czym za c ...

                                               

Skawa (rzeka)

Skawa – rzeka, prawy dopływ Wisły. Płynie na obszarze Beskidów Zachodnich i Pogórza Zachodniobeskidzkiego przez Beskid Żywiecki, dalej przez Beskid Makowski i Beskid Mały, między pogórzami Śląskim i Wielickim oraz Doliną Wisły. Jej bieg w całości ...

                                               

Skawica (dopływ Skawy)

Skawica – rzeka w południowej Polsce, lewy dopływ Skawy. Jej długość wynosi 23.3 km, a powierzchnia dorzecza 145.96 km². Średni spadek 3.25%. Za główny, źródłowy odcinek Skawicy zwyczajowo przyjmowany jest potok Jałowiec, wypływający spod Przełęc ...

                                               

Skawinka

Skawinka – rzeka w województwie małopolskim, prawy dopływ Wisły, do której uchodzi koło Skawiny na wysokości 209 m. Ma powierzchnię dorzecza 365 km² Według Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej Harbutó ...

                                               

Skotawa

Skotawa – rzeka w Polsce, w województwie pomorskim, przepływająca przez obszar dwóch gmin – Dębnicy Kaszubskiej w powiecie słupskim i Czarnej Dąbrówki w powiecie bytowskim. Stanowi prawostronny dopływ Słupi o długości 44.6 km. Głównymi dopływami ...

                                               

Skroda (dopływ Nysy Łużyckiej)

Skroda – rzeka, prawobrzeżny dopływ Nysy Łużyckiej o długości 31.83 km. Płynie w południowej części województwa lubuskiego w powiecie żarskim. Jej źródła znajdują się na Wzniesieniach Żarskich pomiędzy Olbrachtowem a Drozdowem. Zasila stawy rybne ...

                                               

Skrwa

Źródło rzeki znajduje się w powiecie żuromińskim w okolicach wsi Płociczno. Powierzchnia dopływów wynosi 1704 km². W górnym biegu meandruje w podmokłej dolinie, przepływa przez lasy nieopodal Sierpca i przez jezioro Skrwilno. Przed ujściem do Wis ...

                                               

Sławka (dopływ Wieprza)

Sławka, w górnym biegu Stoki – rzeka, która jest lewym dopływem rzeki Wieprz. Według wykazu wód płynących w Polsce zmienia nazwę na Sławka od ujścia Granicznego Rowu. Źródła rzeki znajdują się na terenie wsi Jadwisin. Uchodzi do Wieprza we wsi Ci ...

                                               

Słomianka (rzeka)

Słomianka – rzeka, prawy dopływ Pilicy o długości 20.24 km. Wypływa w okolicach wsi Kozenin, na wschód od Opoczna i, kierując się początkowo na północ, dopływa do miejscowości Sławno, po czym zmienia kierunek na północno-wschodni i w miejscowości ...

                                               

Słupia (rzeka)

Rzeka wypływa z torfowisk położonych na wysokości około 200 m n.p.m. koło Sierakowskiej Huty, na Pojezierzu Kaszubskim, w górnym biegu przepływa przez teren moreny czołowej dochodzącej do 200 m n.p.m., w środkowym piaszczysto-gliniaste utwory mor ...

                                               

Smarkata

Smarkata – struga, prawobrzeżny dopływ Trześniówki o długości 17 km. Ma źródła we wsi Hadykówka. Płynie na północny zachód przez Puszczę Sandomierską. Smarkatą zasilają dopływ z Chlistaw, dopływ z Kamionki, kanał Korczak i rów Gawrynówka. Koryto ...

                                               

Smortawa

Smortawa – rzeka, prawy dopływ Odry o długości 38.72 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicach Świerczowa na Równinie Opolskiej. Płynie przez Bory Stobrawskie, niemal cały odcinek wśród lasów: koło Książkowic, przez Barucice, koło Dobrzynia, przy ...

                                               

Smuga (dopływ Czarnego Potoku)

Smuga – prawy dopływ Czarnego Potoku o długości 5 km. Źródło rzeki znajduje się we wsi Czołki w Gminie Sitno. Wypływa z ogromnego obszaru bagiennego na północ od Zamościa. Jej dopływami są głównie rowy melioracyjne. Zasila kompleks stawów rybnych ...

                                               

Sobiepanka

Sobiepanka – płytka, kamienista, rzeka, górny odcinek rzeki Krutyni. Sobiepanka wypływa z jeziora Lampasz. ma 1.5 km długości, maksymalna głębokość to 30 cm. Uchodzi do jeziora Kujno.

                                               

Sobięcinka

Sobięcinka – potok w południowo zachodniej Polsce w woj. dolnośląskim w Sudetach Środkowych, w Górach Wałbrzyskich. potok o długości 2.090 km, lewy dopływ Pełcznicy jest ciekiem V rzędu należącym do dorzecza Odry, zlewiska Morza Bałtyckiego.

                                               

Sobińska Struga

Długość rzeki wynosi 33 km, powierzchnia zlewni 103.3 km², średnioroczny przepływ 0.5 m³/sek. minimalny 0.16–0.2 m³/sek. Swoje źródło ma w niewielkim jeziorze śródleśnym na zachód od wsi Dębia Góra. Przepływa przez Bory Tucholskie i niemal w cało ...

                                               

Sołokija

Sołokija – rzeka w południowo-wschodniej Polsce i na zachodzie Ukrainy, w dorzeczu Wisły, dopływ Bugu. Długość – 71 km, powierzchnia zlewni – 939 km². Źródła w Polsce, na północ od Tomaszowa Lubelskiego, na północnych stokach Roztocza. Płynie na ...

                                               

Sołotwa

Sołotwa – rzeka w woj. podkarpackim w powiecie lubaczowskim. Jest prawym dopływem rzeki Lubaczówki. Wypływa z terenów Roztocza na Ukrainie, do miejsca przyjęcia prawego dopływu Glinianka, koło wsi Basznia Górna, nosi nazwę Smolinka. W Polsce prze ...

                                               

Sopot (dopływ Tanwi)

Sopot – rzeka, prawy dopływ Tanwi o długości 24.35 km. Rzeka płynie na Roztoczu, płynie przez Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, a w szczególności przez utworzony w celach ochronnych rezerwat Czartowe Pole. Przepływa przez miejscowości: Ciotusza ...

                                               

Stara Rega (rzeka)

Stara Rega – rzeka w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, w woj. zachodniopomorskim, lewostronny dopływ rzeki Regi o długości 25 km. Stara Rega ma swoje źródła w okolicy Jeziora Gęgnowskiego, w północnej części gminy Drawsko Pomorski ...

                                               

Stepnica (rzeka)

Stepnica – rzeka w województwie zachodniopomorskim, w powiecie goleniowskim, dopływ Gowienicy, zlewisko Zalewu Szczecińskiego, przepływająca przez gminy Maszewo i Osina, ok. 32 km. Rzeka ma swoje źródła w mieście Maszewie, dalej płynie doliną prz ...

                                               

Stobnica (dopływ Iny)

Stobnica – rzeka, lewostronny dopływ Iny o długości 15.4 km i powierzchni zlewni 201.14 km². Rzeka płynie w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim. Wypływa z jeziora Stobno, a następnie płynie na wschód, przepływa przez Choszcz ...

                                               

Stoła

Stoła – druga co do wielkości rzeka powiatu tarnogórskiego. Ma zlewnię o powierzchni 237 km² i długość ok. 25 km. Jej źródło znajduje się w Bobrownikach Śląskich – dzielnicy Tarnowskich Gór w okolicy ulicy Puszkina. Stamtąd korytem częściowo kryt ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →