ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 266                                               

Martwa Wisła

Martwa Wisła – rzeka będąca częścią Wisły Leniwki, powstała po zmianach koryta rzeki: w 1840 r. nazwę Martwa Wisła przybrał odcinek Leniwki od jej ujścia do wsi Górki obecnie Górki Zachodnie i Górki Wschodnie, gdzie wody rzeki w wyniku zatoru lod ...

                                               

Marycha

Marycha – rzeka na pograniczu polsko-litewskim. Jest lewobrzeżnym dopływem Czarnej Hańczy III rzędu. Powierzchnia zlewni wynosi 432.4 km², w tym 22.6 km² poza granicami kraju.

                                               

Masłówka (dopływ Orli)

Masłówka – rzeka, prawy dopływ Orli o długości 35.76 km i powierzchni zlewni 287.8 km². Obszarem źródliskowym są tereny leśne w okolicy miejscowościami Krobia. Rzeka jest odbiornikiem ścieków z zakładu mięsnego i oczyszczalni komunalnej w Gołaszy ...

                                               

Mątawa

Mątawa – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły, w rejonie Pojezierza Południowopomorskiego. Za źródło Mątawy przyjmuje się łąkę Konotop na północ od wsi Przewodnik. Przepływa przez jezioro Mątasek. Mątawa jest rzeką charakteryzująca się w s ...

                                               

Mianka (dopływ Nurca)

Mianka – rzeka, prawy dopływ Nurca o długości 27.15 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicy wioski Szymbory-Andrzejowięta na wysokości około 157 m n.p.m. Płynie przez Wysoczyznę Wysokomazowiecką w województwie podlaskim. Przepływa przez miejscowo ...

                                               

Mienia (dopływ Świdra)

Mienia – rzeka na Mazowszu o długości około 40 km. Powierzchnia zlewni wynosi około 280 km². Jej źródła znajdują się niedaleko Kałuszyna. Przepływa przez tereny powiatu mińskiego i otwockiego. Największy dopływ – Srebrna, mniejszym jest struga Ję ...

                                               

Mleczna (dopływ Gostyni)

Mleczna – rzeka w południowej Polsce w województwie śląskim. Przepływa przez miasta: Katowice, Tychy i Bieruń. Źródła rzeki Mlecznej leżą na wysokości 290 m n.p.m. w pobliżu zachodniej granicy rezerwatu przyrody Ochojec w Katowicach. Następnie bi ...

                                               

Mleczna (dopływ Radomki)

Mleczna – rzeka, prawobrzeżny dopływ Radomki o długości 27.8 km i powierzchni dorzecza ok. 348.5 km². Bierze początek z kilku cieków źródłowych m.in. spod Kacprowic, Franciszkowa, Wolanowa i Młodocina, które łączą się w jeden ciek w okolicach wsi ...

                                               

Młosina

Młosina – mała rzeka wypływająca z jeziora Brzeźno w południowym regionie Kaszub zwanym Zaborami. Rzeka w całym swoim przebiegu aż do ujścia do rzeki Zbrzycy stanowi szlak spływów kajakowych. Rzeka przepływa przez jeziora Młosino Małe, Kły, Młosi ...

                                               

Mogilica (rzeka)

Mogilica – rzeka, lewy dopływ Parsęty na Pojezierzach i Pobrzeżach Południowobałtyckim, w województwie zachodniopomorskim, o długości 44 km. Powierzchnia dorzecza obejmuje 150.43 km². Źródło rzeki znajduje się na Wysoczyźnie Łobeskiej w okolicach ...

                                               

Mołstowa

Mołstowa – rzeka w północno-zachodniej Polsce, płynąca po Pobrzeżu Południowobałtyckim, w województwie zachodniopomorskim, o długości według różnych źródeł od 48.9 km do 57 km i powierzchni dorzecza od 371.5 km² do 377 km²; prawobrzeżny dopływ Regi.

                                               

Mołtawa

Mołtawa – rzeka w Polsce, na Mazowszu, tzw. Mazowszu Płockim - prawy dopływ Wisły o długości 34 km. Powierzchnia zlewni Mołtawy wynosi 242 kilometrów kwadratowych. Wpada do Wisły w miejscowości Kępa Polska w gminie Bodzanów, na 607. kilometrze je ...

                                               

Moszczenica (dopływ Bzury)

Moszczenica – rzeka, prawy dopływ Bzury o długości 55.08 km i powierzchni dorzecza ok. 515 km². Źródła rzeki znajdują się w okolicach wsi Byszewy na wys. 190 m n.p.m. W początkowym biegu, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, płynie ...

                                               

Motława

Motława – rzeka w województwie pomorskim, dopływ Martwej Wisły, płynąca przez Pojezierze Starogardzkie i Żuławy Wiślane, powiaty: starogardzki, tczewski, gdański i miasto Gdańsk. Zlewnia rzeki leży jeszcze dodatkowo na Pojezierzu Kaszubskim. Rzek ...

                                               

Mszanka (dopływ Raby)

Mszanka – rzeka mająca swoje źródło w gorczańskiej wsi Lubomierz, pod szczytami Turbacza, Kudłonia i Jasienia, na wysokości ok. 1220 m. Ma długość 19 km, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 174 km². Płynie ona przez Lubomierz, Mszanę Górną oraz Ms ...

                                               

Muszynka (rzeka)

Muszynka – rzeka, prawy dopływ Popradu. Cały jej bieg znajduje się w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim. Ma źródła na wysokości około 680 m n.p.m. pod Przełęczą Tylicką w miejscowości Muszynka. Spływa w północno-zachodnim kierunku d ...

                                               

Myśla (dopływ Bugu)

Myśla – rzeka, lewy dopływ Bugu o długości 22.1 km i powierzchni zlewni 159.13 km². Płynie przez tereny powiatu sokołowskiego i powiatu siedleckiego, przepływa m.in. przez Mogielnicę.

                                               

Myśla (dopływ Odry)

Myśla – rzeka w zachodniej Polsce, na Pojezierzu Myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim i lubuskim, prawobrzeżny dopływ Odry.

                                               

Narew

Narew – rzeka przepływająca przez północno-wschodnią Polskę. Prawy dopływ Wisły do 1962 rzeka była uważana za prawostronny dopływ Bugu; zobacz też: Bugonarew. Długość 484 km, z czego większość w Polsce 448 km, a reszta – na Białorusi, gdzie bierz ...

                                               

Narewka (rzeka)

Narewka – lewy dopływ Narwi, płynie na Białorusi i w Polsce przez Równinę Bielską. Długość rzeki wynosi 61.1 km, w tym 21.7 km na terenie Białorusi.

                                               

Nidzica (rzeka)

Nidzica – rzeka w południowej Polsce, lewy dopływ górnej Wisły. Długość rzeki wynosi 62.9 km, a powierzchnia dorzecza 708 km². Nidzica rozpoczyna swój bieg na Wyżynie Miechowskiej. Źródło znajduje się w Rogowie na północ od Miechowa, na wysokości ...

                                               

Niedziczanka

Niedziczanka – rzeka, prawy dopływ Dunajca. Powstaje w górnej części Niedzicy z połączenia Łapszanki z Kacwinianką, którą uważa się za górną część Niedziczanki. Źródła Kacwinianki znajdują się w słowackiej Magurze Spiskiej, skąd spływa w północno ...

                                               

Niemica (rzeka)

Niemica – rzeka w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, o długości 27 km, płynąca przez Równinę Gryficką. Całkowita powierzchnia zlewni rzeki Niemicy wynosi 112.6 km². Źródło Niemicy znajduje się na południ ...

                                               

Nietupa (dopływ Świsłoczy)

Nietupa − rzeka III rzędu w Polsce i na niewielkim odcinku na Białorusi, lewy dopływ Świsłoczy dorzecza Niemna.

                                               

Nil (dopływ Przyrwy)

Nil – rzeka w Polsce, przepływająca przez miasto Kolbuszową i pobliskie miejscowości Brzezówka, Kolbuszowa Dolna, Świerczów w województwie podkarpackim. Rzeka przepływa również przez obszar Muzeum Kultury Ludowej, gdzie jest jedną z atrakcji tury ...

                                               

Nizica

Nizica – rzeka o długości 2.3 km, wypływająca z jeziora Trzesiecko w Parku Miejskim w Szczecinku, następnie przypływająca przez miasto, rozległe trzęsawiska i uchodząca do jeziora Wielimie. Trzesiecko zbiera wody Kanału Radackiego i Lipowego Poto ...

                                               

Nogat

Nogat – rzeka będąca wschodnim ramieniem ujściowym Wisły, oddzielona od drugiego z ramion, Leniwki, śluzą w Białej Górze. Żeglowna na całej długości. Uchodzi licznymi odnogami do Zalewu Wiślanego, tworząc niewielką deltę. Częściowo zachowały się ...

                                               

Noteć

Noteć – rzeka o długości 391 km w Polsce. Największy dopływ Warty. Powierzchnia dorzecza wynosi 17 300 km². Siódma pod względem długości i szósta pod względem powierzchni dorzecza rzeka Polski. Noteć przepływa przez trzy województwa: kujawsko-pom ...

                                               

Nowa Pijawka

Nowa Pijawka – ciek zlokalizowany w całości na terenie gminy Rawicz. Wypływa na południowy zachód od Żołędnicy w tym samym rejonie ma swoje źródła Stara Pijawka, następnie płynie nadal w tym kierunku, przepływając przez Łaszczyn i Sierakowo. Ucho ...

                                               

Nysa Kłodzka

Nysa Kłodzka – rzeka w południowo-zachodniej Polsce, na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego, lewobrzeżny dopływ Odry.

                                               

Nysa Łużycka

Nysa Łużycka – rzeka w Czechach, Niemczech i Polsce ; lewobrzeżny dopływ Odry. Długość rzeki wynosi od 251.6 km do 254.6 km. Zlewnia Nysy Łużyckiej obejmuje obszar o powierzchni według różnych publikacji od 4297 km² do 4403 km². Na długości 197.8 ...

                                               

Obnica

Obnica – ramię boczne Regalicy, oddzielająca się w okolicy Klucza, obecnie za pomocą śluzy, opływająca wyspy: Krzaczasta, Wielkie Bagno Kurowskie za Skośnicą oddzielająca Stare Pło i Wielkie Pło od Ustowskich Mokradeł. Uchodzi do Regalicy w Podju ...

                                               

Ochotnica (rzeka)

Ochotnica – rzeka, dopływ Dunajca. Za jej górny bieg uważany jest potok Forędówka, dolny bieg zaczyna się od ujścia potoku Furcówka. Jest ciekiem 3 rzędu i ma długość 22.776 km. Cała zlewnia Ochotnicy znajduje się w Gorcach i ma powierzchnię 109 ...

                                               

Odra

Odra – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski, jest trzecią rzeką pod względem dłu ...

                                               

Okalewka

Okalewka – rzeka, prawy dopływ Skrwy o długości 15.28 km. Zlewnia Okalewki ma charakter nizinny, a jej powierzchnia wynosi 110.65 km². Rzeka odprowadza wody opadowe i drenażowe z dużych kompleksów użytków rolnych, głównie pól uprawnych, łąk i pas ...

                                               

Okalica

Okalica – rzeka, lewostronny dopływ Łeby o długości 18.86 km. Źródła rzeki znajdują się w okolicy Zakrzewa na północno-zachodnim krańcu Pojezierza Kaszubskiego. Przepływa przez kompleks leśny Puszczy Kaszubskiej i przez obszar gmin Cewice i Nowa ...

                                               

Okrzejka (dopływ Wisły)

Okrzejka – rzeka, prawy dopływ Wisły o długości 73.56 km i powierzchni dorzecza 528 km². Płynie przez Wysoczyznę Żelechowską do Doliny Środkowej Wisły na obszarze województwa mazowieckiego i lubelskiego. Wypływa we wsi Wola Okrzejska. Przepływa p ...

                                               

Oldza

Oldza – potok w południowo-zachodniej Polsce w woj. dolnośląskim w Sudetach Zachodnich. Ciek IV rzędu o długości około ok. 17 km, prawy dopływ Kwisy, należący do dorzecza Odry, zlewiska Morza Bałtyckiego.

                                               

Olszanka (dopływ Sanu)

Olszanka – rzeka w Górach Sanocko Turczańskich, prawy dopływ Sanu. Powstaje z połączenia Wańkówki i Starego Potoku w miejscowości Olszanica. Uchodzi formalnie do Sanu w miejscowości Zwierzyń, a tak naprawdę osiąga stare koryto Sanu i płynie nim o ...

                                               

Olszynka (dopływ Ropy)

Olszynka – rzeka, lewy dopływ Ropy. Ma długość około 24 km i jej zlewnia w całości znajduje się na Pogórzu Ciężkowickim. Odwadnia teren gmin Rzepiennik, Szerzyny i Skołyszyn. Olszynka stanowi południową granicę Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. ...

                                               

Olza (rzeka)

Lista nazwanych cieków wodnych w dorzeczu Olzy: Olza ujście do Odry ├───P───Szotkówka │ └───P───Lesznica ├───P───Pietrówka ├───L───Stonawka ├───P───Bobrówka │ └───L───Młynówka ├───P───Puńcówka ├───L───Ropiczanka ├───L───Tyrka ├───P───Głuchówka ├─ ...

                                               

Ołobok (dopływ Prosny)

Ołobok – rzeka, lewy dopływ Prosny o długości 39.84 km. Rzeka płynie głównie na terenie powiatu ostrowskiego w kierunku południowym i wschodnim. Przepływa przez miejscowości: Raszków, Przybysławice, Ostrów Wielkopolski, Bagatela, Psary, Sławin, R ...

                                               

Omaza

Omaza – rzeka w Polsce w województwie warmińsko-mazurskim i w Rosji, prawobrzeżny dopływ Banówki, o długości 27.4 km. Źródła cieku znajdują się w wąskim wąwozie na zachód od wsi Lutkowo. Rzeka trzykrotnie przekracza granicę polsko-rosyjską, nim o ...

                                               

Opatówka (dopływ Liswarty)

Opatówka – rzeka, prawy dopływ Liswarty o długości 18 km. Początek bierze w okolicach Złochowic, a dalej płynie przez Opatów i Rębielice Królewskie. Koryto rzeki jest częściowo uregulowane, a brzegi umocnione faszyną.

                                               

Opatówka (dopływ Wisły)

Opatówka – rzeka, lewy dopływ Wisły o długości 55.88 km i powierzchni dorzecza 282 km². Rzeka płynie z Gór Świętokrzyskich przez Wyżynę Sandomierską na Nizinę Nadwiślańską, w województwie świętokrzyskim. Jej źródło znajduje się na wschodnim zbocz ...

                                               

Opawa (dopływ Odry)

Opawa – rzeka w Czechach, lewy dopływ górnej Odry, częściowo wyznacza granicę z Polską. Wypływa z Jesioników, płynie przez Śląsk Opawski, przez miasta Wrbno pod Pradziadem, Karniów i Opawę, uchodzi do Odry na terenie Ostrawy. Opawa powstaje z poł ...

                                               

Orlanka (dopływ Narwi)

Orlanka – rzeka, lewy dopływ Narwi o długości 50.28 km. Rzeka płynie na Nizinie Północnopodlaskiej, w województwie podlaskim. Wypływa na podmokłych łąkach koło wsi Jelonka. Przepływa przez miejscowości Jelonka, Czechy Orlańskie, Dubicze Cerkiewne ...

                                               

Orz

Orz – rzeka, lewy dopływ Narwi o długości 60.66 km i powierzchni dorzecza 609 km². Rzeka płynie w województwie podlaskim i mazowieckim. Wypływa u podnóża Czerwonego Boru, na południe od wsi Szumowo, płynie przez Międzyrzecze Łomżyńskie przez miej ...

                                               

Orzyc

Orzyc – rzeka, prawy dopływ Narwi o długości 142.52 km i powierzchni dorzecza 2 077 km². Rzeka płynie przez Nizinę Północnomazowiecką, w województwie warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Wypływa z bagien na obszarze Wzniesień Mławskich, na wschód o ...

                                               

Osa (rzeka)

Osa – rzeka II rzędu w północnej Polsce o długości 96.2 km i dorzeczu 1594.5 km², prawy dopływ dolnej Wisły. Wypływa na Pojezierzu Iławskim z jeziora Perkun i kieruje się na południe, przepływa przez jeziora: Osa, Gardzień, Szymbarskie, Ząbrowski ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →