ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 254                                               

Witold Potwora

                                               

Katarzyna Potyrała

Katarzyna Potyrała – polska pedagożka, doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

                                               

Stanisław Poznański

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczeń Tadeusza Pruszkowskiego oraz Leona Wyczółkowskiego. Prorektor, a potem dziekan Wydziału Grafiki warszawskiej ASP w latach 1957-1968. Pochowany na cmentarzu Powązkowskim kwatera 284a-2-2.

                                               

Krzysztof Prokop

Krzysztof Prokop – polski prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych. Od 1 października 2018 r. profesor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych. W latach 2002-2016 nauczyciel akademicki Uniwer ...

                                               

Jacek Prusak

Jacek Prusak – polski ksiądz katolicki, jezuita, teolog, psychoterapeuta, psycholog, publicysta, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Prorektor Akademii "Ignatianum” w Krakowie, adiunkt w Instytucie Psychologii tej uczelni.

                                               

Marek Przeniosło

Marek Przeniosło – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prorektor tej uczelni w kadencjach 2012–2016 i 2016–2020.

                                               

Kazimierz Przybysz

Kazimierz Przybysz – polski historyk i politolog, profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Jan Pyka

Urodził się w Moszczenicy, obecnie dzielnicy Jastrzębia Zdroju. Ukończył studia, doktoryzował się i habilitował na Akademii Ekonomicznej w Katowicach obecnie UE. W 2013 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 1999-2005 był prorektor ...

                                               

Teresa Rabska

Teresa Irena Rabska – polska prawniczka i nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, współtwórczyni dziedziny publicznego prawa gospodarczego, redaktor naczelna "Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”, pierwsza kobieta pełniąca f ...

                                               

Jerzy Radziwiłowicz

Dzieciństwo i młodość spędził na warszawskim Grochowie. Absolwent XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Warszawie. W czasie nauki w szkole średniej zainteresował się aktorstwem. Należał do szkolnego kółka dramatycznego. W ...

                                               

Jan Rajman

Jan Rajman – polski geograf, w latach 1987–1990 prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, profesor nauk geograficznych.

                                               

Bolesław Rakoczy

Bolesław Kazimierz Rakoczy, imię zakonne: Eustachy – polski paulin, historyk sztuki, doktor habilitowany nauk teologicznych, major Wojska Polskiego.

                                               

Stefan Raszeja

Stefan Raszeja – polski lekarz medycyny sądowej, profesor, rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1972–1975.

                                               

Marek Roman

Marek Franciszek Roman – polski inżynier, profesor nauk technicznych, specjalista w dziedzinie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków i ochrony środowiska, prezes Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, dziekan Wydziału Inżyn ...

                                               

Stefan Rosiński

Stefan Leon Rosiński – polski ekonomista, profesor ekonomii Uniwersytetu Poznańskiego, dziekan Wydziału Handlu i prorektor Akademii Handlowej w Poznaniu.

                                               

Michał Rostworowski

Michał Cezary Rostworowski – profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prawnik i politolog, konstytucjonalista i ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego, dyrektor Polskiej Szkoły Nauk Politycznych, a następnie Szkoły Nauk Politycznych U ...

                                               

Ksawery Rowiński

Studiował na Wydziale Medycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Karola Meyera. Już podczas studiów był wolontariuszem w szpitalu miejskim. Po ukończeniu studiów w 1928 został asystentem na oddziale chirurgicznym ...

                                               

Lech Rudziński

Lech Stanisław Rudziński – polski inżynier, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Politechniki Świętokrzyskiej, w latach 1987–1993 prorektor tej uczelni.

                                               

Kazimierz Rudzki

Urodzony w rodzinie Bronisława, właściciela wydawnictwa nutowego i wytwórni płytowej. Jego siostrą była Lena Rudzka-Głowacka, matka pisarza Janusza Głowackiego. Był żonaty z Walą, nie mieli dzieci. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powąz ...

                                               

Zbigniew Rusin (profesor)

Zbigniew Rusin – polski inżynier budownictwa, profesor nauk technicznych, w kadencji 2008–2012 prorektor Politechniki Świętokrzyskiej.

                                               

Eugeniusz Rusiński

Eugeniusz Rusiński – polski inżynier mechanik, specjalizujący się w budowie i eksploatacji maszyn, metodach numerycznych oraz wytrzymałości materiałów; nauczyciel akademicki związany z Politechniką Wrocławską.

                                               

Marek Ruszkowski

Marek Ruszkowski – polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w latach 2016–2017 prorektor tej uczelni.

                                               

Stanisław Rydlewski

Stanisław Rydlewski – polski inżynier, wykładowca, rektor Politechniki Gdańskiej, autor licznych prac naukowych i publikacji.

                                               

Aleksander Rylke

Aleksander Rylke ps. Piotr – komandor porucznik Marynarki Wojennej, profesor zwyczajny, inżynier okrętownictwa.

                                               

Wojciech Sadowski

Wojciech Sadowski – naukowiec, polski inżynier, profesor Politechniki Gdańskiej, specjalista z fizyki ciała stałego, nanotechnologii, optoelektroniki.

                                               

Marek Safjan

Marek Henryk Safjan – polski prawnik, sędzia, specjalista w zakresie prawa cywilnego, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1998–2006 prezes Trybunału Konstytucyjnego, od 2009 sędzia Trybunału Sprawiedliw ...

                                               

Józef Sałaciński

Józef Sałaciński – naukowiec i organizator nauki, profesor doktor inżynier telekomunikacji, specjalista w dziedzinie teletransmisji.

                                               

Marianna Sankiewicz-Budzyńska

Marianna Sankiewicz-Budzyńska – polska elektronik, do 1992 nauczyciel akademicki, organizatorka działalności naukowej i kształcenia.

                                               

Wiktor Schramm

Wiktor Franciszek Schramm – rolnik ekonomista, historyk gospodarki, profesor Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, major intendent dyplomowany Wojska Polskiego.

                                               

Grzegorz Sędek

Grzegorz Sędek – polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie i prorektor tej uczelni, specjalista w zakresie psychologii osobowości, psychologii społecznej.

                                               

Aleksander Romuald Sieroń

Aleksander Romuald Sieroń – polski lekarz, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, doktor honoris causa, profesor zwyczajny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                               

Stanisław Sierpowski

Specjalizuje się w archiwistyce, bibliotekoznawstwie, historii dyplomacji, historii najnowszej, regionalistyce i stosunkach międzynarodowych. W latach 1985-1987 komisaryczny prorektor UAM rektorem był prof. Jacek Fisiak. W 2012 został wiceprzewod ...

                                               

Stanisław Skalski (pedagog)

Stanisław Skalski – polski pedagog, założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej i prorektor tej uczelni.

                                               

Małgorzata Skorupa (skrzypaczka)

Małgorzata Skorupa – polska skrzypaczka, profesor doktor habilitowana sztuk muzycznych, w latach 2016–2019 prorektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

                                               

Eugeniusz Skrzymowski

Eugeniusz Skrzymowski – polski inżynier i pracownik naukowy, profesor związany z Wydziałem Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej.

                                               

Violetta Skrzypulec-Plinta

Violetta Ewa Skrzypulec-Plinta – polska ginekolożka-położniczka, endokrynolożka, seksuolożka, profesor nauk medycznych, prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

                                               

Zdzisław Skwarczyński

Zdzisław Skwarczyński – polski historyk literatury, rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, początkowo od 1945 r. asystent prof. Stanisława Adamczewskiego. Specjalizował s ...

                                               

Stanisław Sławiński (elektronik)

Urodził się w 1922 w Puchaczowie jako czwarte dziecko Jana i Janiny z Kłębukowskich. Jego ojciec w latach dwudziestych XX wieku był członkiem Komitetu Budowy Szkoły w Puchaczowie. W latach 1928-1935 uczył się w Szkole Podstawowej w Puchaczowe, a ...

                                               

Małgorzata Słowińska-Lisowska

Małgorzata Renata Słowińska-Lisowska – polska profesor doktor habilitowana nauk o kulturze fizycznej, prorektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

                                               

Adam Smolana

Adam Władysław Smolana – polski rzeźbiarz, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

                                               

Janusz Smulko

Janusz Marek Smulko – profesor zwyczajny Politechniki Gdańskiej, od września 2016 prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2019.

                                               

Jacek Sobczak (sędzia)

Jacek Mieczysław Sobczak – polski prawnik, profesor nauk prawnych, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

                                               

Paweł Soloch

Paweł Krzysztof Soloch – polski urzędnik państwowy. W latach 2005–2007 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, od 2015 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

                                               

Józef Stala

Józef Antoni Stala – polski duchowny katolicki, teolog, profesor nauk teologicznych i redaktor naczelny międzynarodowego periodyku naukowego "The Person and the Challenges”.

                                               

Paweł Starosta

Paweł Starosta – polski socjolog, nauczyciel akademicki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego i jego prorektor w kadencji 2016–2020.

                                               

Zbigniew Stein

W 1950 ukończył z wyróżnieniem Gimnazjum i Liceum św. Jana Kantego. Od 1951 pracował jako zastępca asystenta na Wydziale Elektrycznym poznańskiej Szkoły Inżynierskiej, którą ukończył w 1953. Po ukończeniu studiów pracował w Katedrze Maszyn Elektr ...

                                               

Andrzej Stepnowski

Andrzej Stepnowski – polski informatyk, profesor dr hab. inż. specjalizujący się w geoinformatyce, pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. Jest naukowcem i nauczycielem akademickim Politechniki Gdańskiej. Prowadzi badania w zakresie geoinformat ...

                                               

Piotr Stepnowski

Piotr Stepnowski – polski specjalista z dziedziny ochrony środowiska, nauczyciel akademicki, profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2016 prorektor UG.

                                               

Jerzy Stępień

Jerzy Adam Stępień – polski prawnik, sędzia, radca prawny i polityk, senator II kadencji, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, a w latach 2006–2008 prezes TK. W latach 2016–2017 pre ...

                                               

Stefan Stuligrosz

Stefan Stuligrosz – polski dyrygent chórów, twórca Chóru Chłopięco-Męskiego "Poznańskie Słowiki”, kompozytor. Kawaler Orderu Orła Białego.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →