ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 252                                               

Stanisław Głuszek

Stanisław Zbigniew Głuszek – polski chirurg, profesor nauk medycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w latach 2007–2016 dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu tej uczelni, w kadencji 2016–2020 prorektor UJK.

                                               

Hanna Godlewska-Majkowska

Hanna Godlewska-Majkowska w 1984 uzyskała dyplom magistra ekonomii Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. W 1991 uzyskała tam doktorat z zakresu geografii ekonomicznej na podstawie pracy Rozwój i rozmieszczenie przemysłowego przetwórstwa ziemnia ...

                                               

Jan Godlewski (fizyk)

Studia z fizyki ukończył w 1968 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku obecnie Uniwersytet Gdański. W 1976 roku uzyskał na Politechnice Gdańskiej tytuł doktora, a w 1986 w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie obronił rozprawę habilitacyjną. W ...

                                               

Andrzej Gołaś (ur. 1946)

Andrzej Maria Gołaś – polski naukowiec, specjalista sterowania dźwiękiem i informatyki stosowanej, profesor i prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w latach 1998–2002 prezydent Krakowa, senator VI kadencji.

                                               

Elżbieta Gołata

Elżbieta Maria Gołata – profesor nauk ekonomicznych, specjalizująca się w demografii i statystyce, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

                                               

Roman Gornowicz

Roman Gornowicz – polski naukowiec, specjalista w zakresie leśnictwa i użytkowania lasu, profesor nauk leśnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prorektor tej uczelni.

                                               

Henryk Goryszewski

Henryk Józef Goryszewski – polski polityk, prawnik, nauczyciel akademicki. Poseł na Sejm I kadencji 1991–1993 i III kadencji 1997–2001, w latach 1992–1993 wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Hanny Suchockiej.

                                               

Barbara Goszczyńska

Barbara Zofia Goszczyńska – polska doktor habilitowana nauk technicznych, prorektor Politechniki Świętokrzyskiej.

                                               

Barbara Górnicka

Barbara Małgorzata Górnicka – polska lekarka, profesor nauk medycznych, prorektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

                                               

Marian Górski (lekarz)

Marian Marcin Górski – profesor doktor habilitowany medycyny. Rektor Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1968–1972, bezpartyjny poseł na Sejm PRL VI kadencji.

                                               

Ryszard Grabowski

Ryszard Grabowski – geodeta, prof. dr hab. inż., w latach 1987–1990 prorektor ds. nauki Politechniki Białostockiej.

                                               

Magdalena Graczyk

Magdalena Graczyk w 1975 związała się z Wyższą Szkołą Inżynierską w Zielonej Górze. Od 2001 pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. Doktoryzowała się z nauk technicznych dyscyplina: inżynieria środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska Politec ...

                                               

Zbigniew Grądzki

Zbigniew Janusz Grądzki – polski lekarz weterynarii, epizootiolog, profesor nauk weterynaryjnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prorektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.

                                               

Janusz Greger

Janusz Greger – polski profesor nauk medycznych, prorektor Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista w zakresie biochemii.

                                               

Eugeniusz Grela

Eugeniusz Ryszard Grela – polski zootechnik, profesor nauk rolniczych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prorektor tej uczelni w latach 2016–2018.

                                               

Andrzej Grodek

Andrzej Grodek – polski ekonomista, historyk gospodarki i nauczyciel akademicki. Przez całe życie był związany z Wyższą Szkołą Handlową, w latach 1946–1949 oraz 1956–1959 był jej rektorem. Przez wiele lat kierował także biblioteką uczelni, jednoc ...

                                               

Stanisław Grodziski

Stanisław Grodziski – polski prawnik, profesor nauk prawnych, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

                                               

Franciszek Groër

Franciszek Józef Stefan Groer – polski lekarz pediatra, profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

                                               

Leon Grosfeld

Leon Grosfeld – polski historyk, badacz dziejów Polski XIX i XX wieku, działacz komunistyczny, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego.

                                               

Marcin Gruchała

Marcin Gruchała – polski lekarz, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii, profesor nauk medycznych. W latach 2012–2016 prorektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, rektor tej uczelni w kadencji 2016–2020.

                                               

Marek Gruszczyński

Marek Gruszczyński – polski ekonomista, ekonometryk, profesor zwyczajny w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prorektor tej uczelni w latach 2012–2016, dyrektor Kanadyjskiego programu MBA w SGH w latach 2002–2006 oraz 2008–2012.

                                               

Jerzy Gryniakow

Jerzy Gryniakow – polski duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, teolog i historyk, profesor nauk teologicznych, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, specjalista w zakresie teologii praktycznej i historii Kościoła.

                                               

Krzysztof Grysa

Krzysztof Włodzimierz Grysa – polski naukowiec, profesor nauk technicznych, w latach 1990–1996 i 2012–2016 prorektor Politechniki Świętokrzyskiej.

                                               

Czesław Grzelak

Specjalizuje się w historii najnowszej i historii wojskowości. Habilitował się w 1990. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1996. Pełni funkcję prorektora ds. Filii w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

                                               

Janusz Grzelak

Janusz Łukasz Grzelak − polski psycholog, profesor nauk humanistycznych, były wiceminister edukacji. Wieloletni pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

                                               

Marek Grzybiak

Marek Marian Grzybiak – polski lekarz neurolog, profesor Akademii Medycznej w Gdańsku, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

                                               

Beata Guczalska

Beata Laura Guczalska – polska teatrolog i historyk teatru, prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie.

                                               

Jacek Guliński

Jacek Guliński – polski chemik, nauczyciel akademicki, prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2008–2012, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2012–2014, dyrektor Poznańskiego Parku Nau ...

                                               

Paweł Gusnar

Paweł Gusnar – polski saksofonista, solista, kameralista, muzyk sesyjny, pedagog, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, w latach 2011-2016 prodziekan Wydziału Instrumentalnego, a od 2016 r. prorektor tejże uczelni. Równolegle, od 20 ...

                                               

Monika Guszkowska

Monika Joanna Guszkowska – polska psycholog, profesor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, prorektor do spraw badań naukowych i wdrożeń tej uczelni.

                                               

Anna Halicka

Członkini Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2016–2020, gdzie przewodniczy Sekcji Konstrukcji Betonowych. Zastępczyni delegata do Fédération internationale du béton. Ekspertka Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członkini Lubelskiej ...

                                               

Adam Haupt

Adam Haupt – polski architekt, w latach 1962–1965 rektor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.

                                               

Przemysław Hauser (historyk)

Przemysław Hauser – polski historyk, profesor. Specjalizuje się w tematyce historii relacji polsko-niemieckich i mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. Znawca brydża.

                                               

Roman Hauser

Roman Marek Hauser – polski prawnik, sędzia i nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych. W latach 1992–2004 i 2010–2015 prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, w latach 2014–2015 przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

                                               

Andrzej Hellmann

Ukończył w 1971 studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Uzyskał następnie stopień doktora, a w 1982 habilitował się. W 1995 otrzymał tytuł profesora nauk medycznych. Specjalizował się w zakresie chorób wewnętrznych, he ...

                                               

Stanisław Hiller

W 1911 zdał maturę w prywatnym polskim gimnazjum. Od 1912 roku studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był uczniem profesora Emila Godlewskiego młodszego. W 1914 walczył w 1 Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego. ...

                                               

Barbara Hlibowicka-Węglarz

Ukończyła filologię romańską na Uniwersytecie Wrocławskim. Pod kierunkiem prof. Stanisława Karolaka przygotowała rozprawę doktorską Les équivalents français et portugais de l´instrumental polonais en fonction d´argument propositionnel, którą obro ...

                                               

Edmund Homa

Edmund Homa – polski architekt, projektant wzornictwa przemysłowego i architektury wnętrz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

                                               

Jerzy Hrybacz

W okresie II wojny światowej działał w podziemiu. Ukończył w 1951 studia na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. Uzyskał następnie stopień doktora nauk ekonomicznych. Był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ...

                                               

Jan Hupka (chemik)

Jan Hupka – polski chemik, profesor, specjalista z zakresu ekologicznych aspektów technologii chemicznej. Prorektor ds. badań naukowych i wdrożeń Politechniki Gdańskiej. Kierownik Katedry Technologii Chemicznej.

                                               

Jolanta Jabłońska-Bonca

Jolanta Elżbieta Jabłońska-Bonca – profesor nauk prawnych, prorektor ds. studiów prawniczych i dyrektor Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

                                               

Kazimierz Jakubiuk

Kazimierz Jakubiuk – absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, który ukończył z wyróżnieniem w roku 1972.

                                               

Małgorzata Janicka-Słysz

Małgorzata Bożena Janicka-Słysz – polska teoretyk muzyki, doktor habilitowana sztuk muzycznych, prorektor Akademii Muzycznej w Krakowie.

                                               

Aleksandra Janik

Aleksandra Janik – artystka plastyczka, wykładowca akademicki. Zajmuje się grafiką, książką artystyczną, fotografią, projektowaniem graficznym.

                                               

Włodzimierz Jastrzębski

Włodzimierz Jastrzębski – polski historyk i publicysta, od 1996 do 2003 szef Instytutu Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, były dziekan Wydziału Humanistycznego UKW, z zamiłowania szachista.

                                               

Wiktor Jaśkiewicz

Wiktor Jaśkiewicz – prawnik, profesor Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wojewoda olsztyński

                                               

Jerzy (Pańkowski)

Jerzy, imię świeckie Mariusz Pańkowski – polski arcybiskup prawosławny, ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, podporucznik. Profesor nauk teologicznych, prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teolog ...

                                               

Mieczysław Jeżewski

Mieczysław Jeżewski – polski fizyk, jeden z pionierów polskiej radiotechniki i badań ciekłych kryształów, profesor i prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

                                               

Wiktor Jędrzejec

Wiktor Andrzej Jędrzejec – polski grafik i pedagog, profesor sztuk plastycznych, profesor zwyczajny i prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmował się grafiką użytkową, warsztatową i rysunkiem.

                                               

Piotr Józefowicz

Absolwent lubelskiego Liceum Sztuk Plastycznych 1979. W latach 1981–1985 studiował w PWSSP obecnie ASP w Gdańsku. Dyplom w roku 1985 w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego. Adiunkt II stopnia – prowadził Pracownię Rysunku Wieczornego na Wydzial ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →