★ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 23                                               

Alaksandr Dudko

Aleksander Dudko Michajławicz – kołchoźnik białoruski i działacz polityczny, poseł do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996-2000-członek Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Michaił Hruszeuski

Michał Kanstancinawicz Hruszeuski – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji.

                                               

Iosif Pałaczanin

Józef Mikałajewicz Pałaczanin – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996-2000-członek Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Siarhiej Kalakin

Siergiej Калякин Iwanawicz – białoruski polityk komunistyczny i opozycyjny deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi xiii kadencji, sekretarz komitetu Centralnego Partii komunistów Białoruskiej i frakcji Białoruskiej partii lewicowych "Sp ...

                                               

Wiktar Chomicz

Wiktar Kiryławicz Chomicz – białoruski biolog, agrochemik, radiochemik, radioekolog i lewicowy opozycyjny polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, gdzie stał na czele Komisji w sprawie katastrofy w Czarnobylu, dzi ...

                                               

Hienadź Fiadynicz

Fiadorawicz Hienadź Fiadynicz – działacz Białoruskiego związku i polityk, w latach 1990-1994 radny Mińskiej miejskiej Rady deputowanych, z 1993 zastępca przewodniczącego Białoruskiej partii pracy.

                                               

Białoruska Socjaldemokratyczna Hramada

Partii Białoruska socjaldemokratyczna Грамада" - partia polityczna na Białorusi, opozycja przeciwko władzy prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Jej przewodniczącym jest Stanisłau Szuszkiewicz, i układu kierowniczego – Centralny zarząd. Dek ...

                                               

Szkoła wywiadowczo-dywersyjna w Dalwitz

Szkoła wywiadowczo-dywersyjna w Dalwitz – niemiecki szpiegowski ośrodek Abwehry pod koniec ii wojny światowej Został stworzony w Dalwitz w lipcu 1944 roku, gdy tysiące białorusinów, którzy współpracowali z niemcami uciekli na teren Prus Wschodnic ...

                                               

Uładzimir Aleksandrowicz

Uładzimir Alaksandrawicz A. Białoruski działacz sportowy, prawnik, przedsiębiorca i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w okresie 1996-2004 deputowany do Izby reprezentantów zgromadzenia Narodowego Republiki ...

                                               

Alaksandr Starykiewicz

Aleksander Antonawicz Starykiewicz – białoruski dziennikarz i korespondent rosyjskich gazet na Białorusi, i redaktor w Białorusi, członek rady Białoruskiej Republiki Ludowej.

                                               

Iwan Ciciankou

Iwanawicz Iwana Титенкова – białoruski bydło i polityk, w latach 1990-1995 deputowany do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR Rady Najwyższej Republiki Białorusi XII kadencji, w 1994-1999 kontrolą Prezydenta Republiki Białoruś.

                                               

Jauhien Mielnikau

Eugeniusz Alaksandrawicz Mielnikau – Białoruski państwowy i działacz polityczny, sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej partii Białorusi w latach 2008-2012. członek Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi iv kadencji.

                                               

Michaił Zamkawienka

Michael Michajławicz Zamkawienka – kołchoźnik białoruski i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji.

                                               

Wasil Juchimuk

Vasil Fieadosjewicz Juchimuk – kołchoźnik białoruski i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996-2000-członek Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Ryhor Wałżankou

Рыгор Mikałajewicz Wałżankou – kołchoźnik białoruski i polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996-2000 członek Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Adam Baszkou

Adam Baszkou Siamionawicz – białoruski przemysłowiec i polityk, w latach 2012-2016-deputowany do Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś piątej kadencji.

                                               

Wiktar Pasiecznik

Wiktar Uładzimirawicz pszczelarza – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996-2000-członek Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Unia Chrześcijańska i Demokratyczna – Czechosłowacka Partia Ludowa

Europejski i Chrześcijańsko-demokratycznej Czechosłowackiej partii ludowej Republiki Chrześcijańsko-demokratyczna partia polityczna, krótko określić jako "ludowcy" lub "chrześcijańscy demokraci".

                                               

Związek Młodych Demokratów

Związek młodych demokratów – opozycja przeciwko władzy NPR organizacje młodzieżowe na terenie całego kraju, został stworzony na fali polskiej odwilży w październiku 1956 roku, pracując najpierw nazywała się ZWIĄZEK młodzieży demokratycznej.

                                               

Baptyści w Demokratycznej Republice Konga

Baptyści w Demokratycznej Republice Konga religijnej społeczności baptystów w Demokratycznej Republice Konga. Jest to jedna z największych wspólnot religijnych w kraju, z ponad stuletnią historią.

                                               

Chrześcijańscy Demokraci (Szwecja)

Chrześcijańscy demokraci, korona strona chadecka, został założony w 1964 roku. Trafił do parlamentu dopiero w 1985 roku, w sojuszu z Partią centrum. Między 1991 i ma niezależne przedstawicielstwa w parlamencie.

                                               

Indonezyjska Partia Narodowa

Grupa została założona miejscowi działacze niepodległościowi z Soekarno w czołówce, 4 czerwca 1927 roku w ówczesnej stolicy Holenderskich Indiach wschodnich - wojskowe więzienie w Batawii. Organizacja sprzeciwiała wszelka współpraca z personelem ...

                                               

Narodowy Związek Robotniczy

Poprzednicy NZR były sekcje dla biznesu, edukacji, Narodowej, pracując głównie w łodzi, w basenie Dąbrowski i Warszawa, i wyznaczony w 1901 roku z inicjatywy Komisji dotyczące pracy w Warszawie "адррес zetu" związek imienia Jana kilińskiego ulica ...

                                               

Związek Ludowo-Narodowy

Narodowy związek-narodowa polska partia polityczna, aktywnie w II Rzeczypospolitej, która łączy prawicowych polityków o poglądach krajowych, a także zachowawcze i chadeckich. W latach 1919-1926, w partii składały się na wyborach, jednak z powodu ...

                                               

Rada Polska Zjednoczenia Międzypartyjnego

Rady przedsiębiorstw w Polsce Międzypartyjnego – narodowych polskich politycznych праворадикальных ugrupowań, działających w Rosji w latach 1917-1918 był kontynuacją wystąpił w 1914 roku w Warszawie, polski komitet narodowy, który w 1915 roku wyj ...

                                               

Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku

Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku odbył się 25 września w polskim i 166 okręgowych komisji, znajdujących się poza granicami kraju. Mimo, że wcześniej nie zostały one przeprowadzone razem z wyborami prezydenckimi i referendum w sprawie eur ...

                                               

Forum Prawicy Demokratycznej

Pojawienie się tej grupy wiąże się z faktycznym zakończeniem ruchu Młoda Polska. Lider konserwatystów sali Aleksandryjskiej i kilku członków OKP odnosi się do zespołu inicjatywy ruchu w polskiej polityce, być w miarę działaczka, która w sprawach ...

                                               

Posłowie do Parlamentu Europejskiego IV kadencji

Posłowie IV kadencji parlamentu europejskiego zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w 12 krajach członkowskich Unii europejskiej między 9 i 12 czerwca 1994 roku. Kadencja rozpoczęła się 19 lipca 1994 r. i zakończył się 19 lipca 1999 roku. M ...

                                               

Kościół Ekumeniczny w Szwecji

Kościół jest powszechnym w Szwecji – protestanckiej wyznaniowy Europejskiej istniejących w Królestwie Szwecji i częścią głównego kościołów UE. Został on stworzony w 2011 roku. połączenie trzech szwedzkich kościołów chrześcijańskich: baptyści, met ...

                                               

Mikałaj Żuk

Mikałaj Mikałajewicz Żuk białoruski ekonomista i polityk, 1997-2000 członek Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi I kadencji.

                                               

Neokomunizm

Neokomunizm to nieoficjalna nazwa tego społeczno-politycznego. Prezentowane są w nim podstawowe teorie społeczno-gospodarczej, zawarte w pracach K. Marksa i F. Engelsa. Odmawia się częściowo lub całkowicie od metod komunistycznej dyktatury. To re ...

                                               

Alaksandr Antonienka

Aleksander Antonienka Iljicz jest białoruski ekonomista i polityk, w latach 2008-2012-deputowany do Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi iv kadencji.

                                               

Wasil Bajkou

Vasil Michajławicz Bajkou – białoruski rolnik i polityk, w latach 2008-2012-deputowany do Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi iv kadencji.

                                               

Anatol Hłaz

Cichanowicz oczu Anatolij – białoruski ekonomista agronom, polityk, naukowiec, w latach 2008-2012-deputowany do Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi iv kadencji, kandydat nauk prawnych.

                                               

Wiktar Bialkowicz

Wiktar Fiodarawicz Białkowicz – białoruski inżynier zoologii, kołchoźnik i działacz polityczny, poseł do Rady Najwyższej Republiki Białorusi XIII kadencji, w latach 1996-2000-deputowany do Izby reprezentantów Zgromadzenia Narodowego Republiki Bia ...

                                               

Waler Karbalewicz

Chodziki Karbalewicz – białoruski politolog. W latach 1972-1973 pracował jako mechanik i technik instalacyjnych w Słucku. W 1978 r. ukończył studia na BIAŁORUSKIM uniwersytecie państwowym im. W. I. Lenin, po czym został zatrudniony jako nauczycie ...

                                               

Peter Garrett

Peter Garrett – australijski muzyk i polityk. Wokalista australijskiej grupy po północy, a od 2004 roku-członek, od 2006 roku członek laburzystowskiego gabinet cieni jako ministra w sprawie zmian klimatu, ochrony środowiska, dziedzictwa i sztuki. ...

                                               

Nunavut

Terytorium Nunavut W Kanadzie. Nunavut w inuktitut znaczy "w naszym kraju". Nunavut graniczy na Zachodzie na północno-zachodni z południa, z prowincji Manitoba. Istnieje również południowej granicy morskiej z Quebekiem i Ontario na Wschodzie prze ...

                                               

Szare Szeregi

Szare szeregi – kryptonim tajnego skautingu ЖП, potocznie także całego Związku polskich Harcerstwo, w okresie okupacji niemieckiej podczas ii wojny światowej 1939-1945. Szare szeregi zostały stworzone 27 września 1939 roku w Warszawie przez grupę ...

                                               

Papieskie Dzieła Misyjne

Papieskiej pracy misyjnej – Papieskiej misji szerzenia wiary i Papieskiego dzieła Świętego Piotra Apostoła, papieski misjonarz dzieci i Papieskiej Unii Misyjnej został założony w XIX i XX wieku, a jej celem jest przebudzenie świadomości misjonarz ...

                                               

Palmach

Пальмахим – żydowska elita sojusz taktyczny, który jest specjalnych paramilitarnej organizacji Hagana" w czasie wojny Domowej w подмандатной Palestynie i wojny o niepodległość 1947-1948 roku.

                                               

Ewangelicki Kościół Krajowy Anhalt

Ewangelicki kościół Krajowy Anhalt-jedna z 20 kościołów, które stanowią kościoła Ewangelickiego w Niemczech z siedzibą w Dessau-Рослау. Praca na terenie byłego księstwa Anhalt.

                                               

Filipini

Filipini, inaczej oratorianie – Kongregacji oratorium Świętego Filipa Neri, Stowarzyszenie katolickich księży, założony w 1551 przez Świętego Filipa Neri w Rzymie. Ich głównym celem jest pokazanie ludziom, że można być jednocześnie zabawny i wier ...

                                               

13th Floor Elevators

13 piętro windy-amerykańska grupa rockowa założona w 1965 roku w Austin, jest powszechnie uważany za pierwszym przedstawicielem psychodelicznego rocka, i inicjatorem tej nazwy w historii muzyki lat sześćdziesiątych. 13 piętro windy były pierwszym ...

                                               

Amerykańska Akademia Pediatryczna

Amerykańska akademia pediatrie – organizacja placu o powierzchni 62 000 członków, których zadaniem jest zapewnienie optymalnego fizycznego, psychicznego i społecznego rozwoju i dobrego samopoczucia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Organizac ...

                                               

Jefferson Airplane

Samolot Jefferson-amerykańska grupa rockowa założona w 1965 roku i zakończone w 1973 roku. Zespół był jedną z grup, które grają w amerykańskiego psychodelicznego rocka, acid rocka i hipisowskiego folk-rock. Zespół ten był związany z amerykańskim ...

                                               

Simon & Garfunkel

Simona i Гарфанкла-amerykańska grupa rockowa, powstała w 1957 roku, jest często związane z gatunkami folk rock i soft rock.

                                               

Asian Dub Foundation

Azjatycki Fundusz dub – brytyjska grupa muzyczna. Jego prace wyróżniają się połączeniem rytmy рагга-jungle, dub, bhangry, a nawet muzyki rockowej, a także niezwykle szybki wokal, jak śpiewał, jak rapowanej. W swoich tekstach zespół otrzymuje, w p ...

                                               

Tymczasowy Rząd Narodowy

Przejściowy rząd krajowy w tym, Centralnego Komitetu Narodowego jako tymczasowy rząd narodowy – Centralny organ, powstania Styczniowego od 19 stycznia do 13 marca 1863 r. i od 21 marca do 23 maja 1863.

                                               

Narodowa Demokratyczna Partia Tybetu

Narodowo-demokratyczna partia Tybetu-jest to jedyny nowoczesny Tybetański partii politycznej, zwodowano 2 września 1994 r., działacze diaspory zebrali się w Kongres młodzieży tybetańskiej. Biorąc pod uwagę dyrektywę wystosowaną podczas Dalajlama ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →